ReLOaD2 i volonteri UN-a – radna praksa za mlade u 7 gradova i opština

Cilj programa obuke i volonterskog angažovanja u lokalnim samoupravama je da omogući mladima da steknu nova znanja i veštine kako bi mogli lakše da pronađu stalno zaposlenje

Preuzeto: undp.org

Beograd, 14. oktobar 2022. – Uz podršku Evropske unije, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) održao je prvu obuku za 25 novih volontera i volonterki Ujedinjenih Nacija (UNV) koji će uskoro početi da stažiraju u 7 lokalnih samouprava u Srbiji.

Ukupno 15 žena i 10 muškaraca, od 18 do 28 godina, završilo je dvodnevni trening o temama poput ljudskih prava, tolerancije, Ciljeva održivog razvoja UN-a, kao i iz komunikacionih veština koje su im potrebne za predstavljanje budućim poslodavcima.

Obuke su uvod u šestomesečnu radnu praksu kroz volonterske ugovore Ujedinjenih nacija, koju će ovi mladi ljudi započeti tokom novembra u Babušnici, Vladičinom Hanu, Vrnjačkoj Banji, Kruševcu, Novom Sadu, Topoli ili Subotici. Ovih 7 gradova i opština su partneri UNDP-a u okviru „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD2. Volonteri i volonterke UN-a će sticati radno iskustvo u službama pri opštinskim i gradskim administracijama, lokalnim centrima za socijalni rad i ustanovama kulture. 

Cilj programa obuke i volonterskog angažovanja u lokalnim samoupravama je da omogući mladima da steknu nova znanja i veštine kako bi mogli lakše da pronađu stalno zaposlenje. Takođe, oni će biti u prilici da se efikasnije zalažu za interese mladih na lokalnom nivou i utiču na osmišljavanje omladinskih politika i inicijativa u svojim sredinama. Na taj način će moći lakše da se uključe u društvene i političke procese u gradovima i opštinama u kojima žive.

Tokom celog trajanja radne prakse, volonteri i volonterke UN-a će dobijati odgovarajuću nadoknadu u visini troškova života. Svi će po završetku prakse dobiti sertifikat o završenom volontiranju, kako bi imali bolje šanse za zaposlenje.

Foto: undp.org

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin