Više od polovine kompanijskih lidera posvećeno je dostizanju neto nule

Globalni izvršni direktori u 2024. pokazuju novopronađeno poverenje u svoju sposobnost da kontrolišu ono što mogu i efikasno upravljaju onim što ne mogu
Više od polovine kompanijskih lidera posvećeno je dostizanju neto nule

Ova povećana otpornost podstakla je optimističniji pogled na sopstveni rast i profitabilnost, omogućavajući im da lakše upravljaju spoljnim izazovima.

Trenutno, prema kvartalnoj Ernst & Young anketi, izvršni direktori stavljaju snažan naglasak na tehnologiju, posebno na transformativnu moć veštačke inteligencije (AI), kako bi poboljšali produktivnost i podstakli rast. Međutim, kako zaviruju u blisku budućnost, njihov fokus se pomera ka postizanju neto nultih emisija dekarbonizacijom svog poslovanja i stvaranjem inovativnih tokova prihoda.

Balansiranje profita sa širim ambicijama je odraz prepoznavanja od strane izvršnih direktora potrebe da se generira finansijska vrednost za akcionare, dok istovremeno ispunjava zahteve društva na njihovom putu održivosti.

Zanimljivo je da više od polovine izvršnih direktora širom sveta (54%) sada smatra da su pitanja održivosti važnija u poređenju sa periodom pre samo godinu dana. Nasuprot tome, samo 28% institucionalnih investitora deli isto mišljenje. Ovo neusklađenost, koja daje prednost kratkoročnim finansijskim dobicima u odnosu na brz napredak ka ciljevima održivosti, može se pokazati kao kratkovida.

Postizanje ciljeva održivosti može biti izazovno, posebno na tržištu koje je fokusirano na smanjenje troškova. Međutim, naglašava se potencijal za značajan napredak kroz povećanu saradnju između korporacija, investitora i kreatora politike. Ovaj pristup saradnje mogao bi da pokrene talas inicijativa na lokalnom nivou koje ubrzavaju put ka neto nuli i otvaraju put ka održivijoj budućnosti.

S druge strane, izvršni direktori i institucionalni investitori su optimistični u pogledu spajanja i akvizicija u 2024., nakon relativne stagnacije u 2023. Više izvršnih direktora aktivno traži akvizicije, dok još veći broj planira da proda imovinu. Većina institucionalnih investitora (61%) očekuje stabilno poslovno okruženje, dok trećina (34%) očekuje ubrzanje tempa poslova.

Foto: Sven Piper on Unsplash

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin