Obezbedimo pomoć pri školovanju deci iz socijalno ugroženih porodica iz SOS dečijih sela

Najveći problem u socijalno ugroženim porodicama je edukativna zapuštenost dece, usled smanjenih kapaciteta roditelja da pomognu detetu, ali i životnih okolnosti zbog kojih se obrazovanje deteta ne vidi kao prioritet.
dečija sela

Preuzeto: donacije.rs

Veliki procenat dece iz socijalno ugroženih porodica nema uslove za školovanje i pravilan rast, razvoj i socijalizaciju koji dolaze iz zdravog, bezbednog i podsticajnog porodičnog okruženja. Naš cilj je da sprečimo napuštanje školovanja kod dece pružanjem različitih vidova podrške deci i roditeljima.  

Najveći problem u socijalno ugroženim porodicama je edukativna zapuštenost dece, usled smanjenih kapaciteta roditelja da pomognu detetu, ali i životnih okolnosti zbog kojih se obrazovanje deteta ne vidi kao prioritet. Deca iz ugroženih porodica najčešće žive u jednoj prostoriji sa ostalim članovima porodice, gde ne postoji sluh za potrebe deteta, ali ni vreme za igru, lični razvoj i obrazovanje.

U okviru našeg Programa jačanja porodice nudimo podršku deci u učenju (pomoć oko konkretnog školskog gradiva), konekciju sa školom i nastavnicima – upoznavanje nastavnika sa kontekstom iz kog deca dolaze i konsultovanje u vezi oblasti na kojima treba raditi sa decom. Deci pružamo podršku kroz individualni rad, aktivno slušanje i pristup prilagođavamo potrebama i kapacitetima deteta, ali i radimo sa njima na unapređivanja samopouzdanja. 

Prvi Program jačanja porodice je nastao 2013. godine u Nišu, a od tada se mreža centara širi na gradove širom Srbije, pa je do sada kroz ovaj program podržano više od 900 porodica, 2000 dece i 1500 roditelja. Više od 98% dece koji su uključeni u naš Program jačanja porodice ostane u svojoj porodici. 

Pokazalo se da roditelji u ugroženim porodicama često nemaju mogućnost sami da pomognu deci, a ni sredstva da plate privatne časove, te kroz ovaj program angažujemo edukatore koji rade sa decom u svim navedenim aspektima, ali i mnogim drugim. 

Na mesečnom nivou jedan edukator radi 172 sata, a podršku dobije 45 dece.  Koliko je podrška edukatora značajna govori i činjenica da 2 edukatora tokom 6 meseci pruže preko 2000 sati individualne i grupne podrške za 90 dece u našim prostorijama, ali i u porodičnim domovima ili školama koje deca pohađaju.  

Edukatori pored podrške koju pružaju deci pomažu i roditeljima unapređujući njihove veštine za podršku deci u učenju, praćenju onlajn nastave, pomažu u saradnji porodice i škole, kao i pri kupovini školskog pribora, opreme, udžbenika i svega što je neophodno da se obezbedi uslovi za školovanje dece. 

Kako bi omogućili da 90 dece dobije podršku edukatora tokom 6 meseci potrebno je sakupiti 688.589 RSD. Pomozite nam da obezbedimo neophodnu podršku za decu iz ugroženih porodica, kako bi nastavili sa školovanjem, živeli u podsticajnom okruženju i ostali u svojim porodicama. 

Našu kampanju možete podržati uplatom na platformi Donacije.rs ili uplatom na račun organizacije:

Foto: donacije.rs

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin