Otvoren je drugi konkurs za dodelu grantova u okviru projekta Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine

Po drugi put pozivamo organizacije civilnog drustva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine i/ili klimatskih promena, a registrovane su kao udruženje građana/organizacija civilnog društva u Republici Srbiji, da se prijave za Program strateškog granta u visini od maksimum 18.000,00 evra.
zaštite životne sredine

Vest preuzeta sa sajta wwfadria.org

Po drugi put pozivamo organizacije civilnog drustva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine i/ili klimatskih promena, a registrovane su kao udruženje građana/organizacija civilnog društva u Republici Srbiji, da se prijave za Program strateškog granta u visini od maksimum 18.000,00 evra.

Akcije Srbije u oblasti životne sredine, prirode i klime – bezbedna priroda i klima je projekat WWF kojim težimo da formiramo mrežu organizacija civilnog društva u Srbiji, koja će sprovoditi održive ideje iz oblasti zaštite životne sredine i klime, i ojačamo vaše kapacitete kako biste postali važan sagovornik u daljem kreiranju politika iz ove oblasti.

Projekat je podržala EU kroz Program podrške civilnom društvu.

Šta podrazumeva strateški grant?

Program podrške OCD podrazumeva:

  • finansijsku podršku za sprovođenje projekta iz oblasti zaštite životne sredine u maksimalnom iznosu od 18 000,00 € po projektu;
  • jačanje finansijskih, programskih i operativnih kapaciteta;
  • tematsko umrežavanje OCD, institucija i domaćih i međunarodnih organizacija. 

Ciljevi programa

Prijavite se ukoliko imate projektni predlog koji doprinosi sledećim ciljevima:

Cilj1: Istraživanje i analiza nedostataka u upravljanju politikama i regulatornim okvirima koji se odnose na zaštitu životne sredine i klimatske promene.
Cilj 2: Zalaganje za ispravne i efikasne lokalne i nacionalne politike i prakse zaštite životne sredine i klimatskih promena.
Cilj 3: Promovisanje dijaloga i aktivnog angažovanja građana kao preduslov za postavljanje efikasnih reformi i politika iz oblasti životne sredine za pristupanje EU.

Ko može da prijavi?

Poziv je namenjen OCD koje su registrovane u Srbiji, a bave se temama zaštite životne sredine i klimatskih promena.

Kako se prijaviti?

Podnošenje predloga projekata se vrši isključivo elektronskim putem, slanjem tražene dokumentacije na email adresu: grantovis@wwfadria.org

Svu potrebnu dokumentaciju pronaći ćete na ovom linku, kao i detaljno Uputstvo za podnošenje prijave.

Rok za podnošenje koncepta projekta

Konkurs za podnošenje koncepta projekta je STALNO OTVOREN do 19. juna 2023. godine, do 15:00 časova.

Prijavite se!

Povratna informacija o statusu prijave

WWF će obavestiti podnosioca koncepta projekta o statusu prijave u roku od 30 dana od dana prispeća prijave.

Želite da čujete više o pozivu?

WWF će realizovati info sesiju za sve zainteresovane putem ZOOM platforme, 31. maja  od 12:00 do 13:30 časova, u vezi dodatnih informacija o Programu dodele strateških grantova.
Da biste učestvovali na sastanku, potrebno je da nas kontaktirate putem email adrese mpapovic@wwfadria.org za detaljna uputstva.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin