ReLOaD2 – Program stručnog usavršavanja za mlade

Javni poziv organizacijama civilnog društva

Tekst preuzet sa sajta undp.org

Beograd, 1. jul 2022. godine – Uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisuje Javni poziv za organizacije civilnog društva u Srbiji, sa ciljem da poveća zapošljivost mladih. Udruženja građana mogu da dostave predloge projekata koji doprinose unapređenju znanja i veština mladih ljudi, kako bi mogli lakše da pronađu posao.  

Na ovaj Javni poziv mogu da se prijave sva udruženja građana koja ispunjavaju predviđene uslove.  

Uslovi za podnošenje prijave i kriterijumi za odabir opisani su u Smernicama za podnosioce prijava.

Prijavni obrazac, kao i Smernice za podnosioce prijava dostupni su na ovom linku

Svoje prijave udruženja građana treba da dostave u jednom štampanom primerku i u elektronskoj formi (USB memorija) putem preporučene pošte, ili lično, na sledeću adresu:  

UNDP Srbija Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)  Bulevar Zorana Đinđića 64 11070 Novi Beograd 

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je 21.07.2022. godine, do 17h. 

Za sva zainteresovana udruženja građana biće organizovana informativna sesija na kojoj će moći da dobiju dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa Javnim pozivom. Informativna sesija će biti održana 8. jula 2022. godine, sa početkom u 14 časova, onlajn, putem Zoom platforme.  Za prijave na učešće u informativnoj sesiji, kao i za dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom zainteresovani mogu da pišu na adresu: reload.rs@undp.org. U naslovu prijave za informativnu sesiju treba navesti: Naziv udruženja građana, “Prijava za učešće u informativnoj sesiji”, a u tekstu elektronskog pisma je potrebno navesti ime, prezime, funkciju i imejl adresu osobe koja se prijavljuje. Jedno udruženje može prijaviti i više učesnika/ca.  

Ovaj javni poziv je raspisan u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“ koji finansira Evropska Unija (EU), a sprovodi UNDP.  

Cilj ReLOaD2 projekta je da ojača demokratiju i proces EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i podsticanjem mladih da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka, kao i da unapredi pravni i finansijski okvir, kako bi podstakao razvoj civilnog društva.  Takođe, projekat promoviše angažovanje mladih, podržava implementaciju omladinskih inicijativa i radi na poboljšanju njihovih ekonomskih perspektiva u partnerskim lokalnim samoupravama.   

*** 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu*, u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. 

* Za Evropsku uniju, ovaj naziv ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem MSP-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvataće se u kontekstu Rezolucije UN 1244/1999.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin