Za drugarstvo – podržimo pokretanje prvog socijalnog preduzeća u Kragujevcu!

Udruženje ,,Zadrugarstvo" osnovano je od strane porodica ljudi sa poteškoćama u razvoju sa glavnim ciljem poboljšanja kvaliteta života ovih ljudi.

Tekst preuzet sa sajta donacije.rs

https://www.facebook.com/UdruzenjeZadrugarstvo

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

Nakon navršenih 30 godina, osobe sa teškoćama u razvoju imaju ograničen pristup socijalnim programima i servisima u Kragujevacu. Dok u Beogradu postoje pojedine inicijative, na teritoriji centralne Srbije trenutno nema socijalnih programa koji osobama sa razvojnim smetnjama pružaju mogućnosti da razvijaju svoje veštine, radno se obučavaju i profesionalno usavršavaju.

Udruženje „Zadrugarstvo” osnovale su početkom 2022. godine porodice osoba sa teškoćama u razvoju, sa ciljem poboljšanja kvaliteta njihovog života kroz uključivanje u programe rada. Naša misija je da osnujemo prvo socijalno preduzeće u Kragujevcu koje će obučavati i profesionalno angažovati osobe sa razvojnim smetnjama, sa ciljem uključivanja i drugih socijalno ugroženih grupa u budućnosti. Priotitet nam je da za naše korisnike osiguramo okruženje u kome će oni imati priliku da ispolje svoju kreativnost, razviju manuelne veštine, da se radno osposobe i angažuju.

Od 2019. godine, udruženje „Naša kuća” iz Beograda je razvilo socijalno preduzeće za reciklažu i proizvodnju papira od iskorišćenih paklica cigareta, koje upošljava isključivo osobe sa invaliditetom. U manuelnom procesu, zasnovanoj na drevnoj japanskoj tehnici, kutije cigareta se pretvaraju u sirovinu od koje se proizvodi novi papir. Papir je dostupan u različitim formatima, teksturama i gramažama, a koristi se za umetničke projekte, industrijsku ambalažu i u promotivne svrhe. Sâm proizvodni proces smanjuje količinu otpada i ima pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Posebno treba naglasiti da su u prethodne tri godine korisnici „Naše kuće” pokazali poboljšanje svojih kognitivnih i socijalnih sposobnosti, kao i veći stepen samostalnosti i samopouzdanja. Kao partneri udruženja „Naša kuća“, želimo da primenimo njihov postojeći radni model i time doprinesemo širenju mreže radionica za reciklažu u regionu. Mi čvrsto verujemo da kroz udruživanje i principe socijalne ekonomije možemo da stvorimo inkluzivno i produktivno radno okruženje za naše zadrugare.

Do sada smo kao udruženje „Zadrugarstvo” uradili:

→ oformili prvu grupu članova koji će u septembru krenuti na obuku za reciklažu i proizvodnju papira

→ ostvarili saradnju sa Opštinom Kragujevac

→ ostvarili saradnju sa udruženjem „Naša kuća“

→ definisali radni model na osnovu radnog modela koje je osmislilo udruženje „Naša kuća“

→ osigurali lokaciju za sprovođenje naših aktivnosti od septembra 2022. godine.

Za pokretanje naše radionice za recikažu i proizvodnju papira u Kragujevcu potrebno je obezbedimo početna sredstva u iznosu od 1.200.000 RSD. Svojom donacijom možete pomoći da osiguramo sredstva da u septembru prva grupa zadrugara krene sa radom. Hajde da stvorimo siguran, inkluzivni prostor za naše korisnike, u kojem će imati mogućnost da razviju svoje praktične sposobnosti i kreativnost, kao i da se dalje profesionalno usavršavaju. Zajedno možemo da im obezbedimo uslove da ostvare svoje pravo na rad, mogućnost da napreduju i da postanu ekonomski nezavisni.

Potrebna nam je vaša pomoć kako bi obezbedili neophodna sredstva za rad. Podržite kampanju i omogućite našim zadrugarima šansu da razviju svoje kognitivne sposobnosti, da se profesionalno usavršavaju i postanu ekonomski nezavisni!

BUDŽET:

Sredstva prikupljena ovom kampanjom će biti iskorišćena za pokretanje proizvodnje:

Postavljanje punktova za sakupljanje reciklažnog materijala: 12 000 RSD

Troškove opreme za proizvodnju papira: 440 000 RSD

Opremanje prostora: 150 000 RSD

Edukativni materijal i kancelarijsku opremu: 220 000 RSD

Obuka zaposlenih i troškove koordinacije radnog centra: 378 000 RSD

UKUPNO: 1.200.000 RSD

Kampanju možete podržati lično ili kao organizacija na više načina:

→ online donacijom na stranici- Donacije.rs

→ uplatom na tekući račun udruženja „Zadrugarstvo“, za koju možete koristiti uplatnicu:

Za uplate na devizni račun Udruženja, možete koristiti: IBAN RS35340000001103171036 |SWIFT CODE: GIBARS22

→ daljim širenjem informacija o kampanji Vašim prijateljima, poznanicima ili poslovnim partnerima, preko društvenih mreža i drugih kanala komunikacije

→ volontiranjem i uključivanjem u akcije udruženja.

Ukoliko se kampanjom postigne veći iznos od zatraženog, sva prikupljena sredstva će se utrošiti na ostvarivanje ciljeva Udruženja. Dobit ostvarena u sklopu socijalnog preduzeća mora biti reinvestirana natrag u preduzeće – u poboljšanje proizvodnje i širenje budućih kapaciteta zarad ostvarivanja naše misije i vrednosti koje Udruženje zagovara.

Cenimo vašu pomoć kojom nam omogućavate da pokrenemo naš socijalni projekat! Pripremili smo poklone za najdarežljivije donatore: grafike tri beogradska dizajnera, koje su odštampane na ručno proizvedenom papiru naših drugara iz „Naše kuće“. Grafike možete pogledati dole i među njima odabrati onu koja vam se najviše dopada. Po završetku kampanje, „Zadrugarstvo“ će vas lično kontaktirati i zahvalnica sa grafikom po vašem izboru će biti poslata na vašu kućnu adresu.

Donacije od i preko 5000 RSD – vaše ime će biti napisano na donatorskom zidu u prostorijama udruženja „Zadrugarstvo“

Donacije od 10 000 RSD – grafika formata A4 po vašem izboru

Donacije od 20 000 RSD – grafika formata A3 po vašem izvoru

Donacije od 35 000 RSD – dve grafike formata A3 po vašem izboru

Donacije od i preko 50 000 RSD – sve tri grafike formata A3

Zapratite naše stranice na društvenim mrežama FacebookInstagram i LinkedIn i budite u toku sa razvojem naše kampanje i budućim akcijama. Hvala što podržavate naše zadrugare!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZADRUGARSTVO – Let‘s support the launch of the first social enterprise in the city of Kragujevac

In Kragujevac, individuals with cognitive impairment and developmental disabilities past the age of 30, have limited access to daycare programs and supportive social services. While some services do exist in Belgrade, there are currently none in the region of central Serbia that offer the possibility of social engagement, skills-building, and professional development.

Our NGO, “Zadrugarstvo”, was established at the beginning of 2022 by the families of people with developmental disabilities with the goal of improving their quality of life and advocating for their social inclusion through opportunities for employment and increased self-confidence and self-sufficiency. Our mission is to establish the first social enterprise in the city of Kragujevac, central Serbia that would train and professionally engage individuals with developmental disorders and cognitive impairments with the larger goal of down the road also including other socially vulnerable groups.  We aim to secure a safe environment for our loved ones in which they will have the opportunity to unleash their creativity, develop their manual skills, and prepare them to be professionally engaged.

Since 2019 the NGO “Nasa kuca” based in Belgrade, Serbia has developed a social enterprise for recycling and producing paper products out of used cigarette packs, manufactured exclusively by persons with disabilities. In this manual process based on an ancient Japanese technique, cigarette packs are converted into raw material from which new paper products are produced. The paper is available in different formats, a variety of textures and thicknesses, and is used for art projects, graphics, industrial packaging, and promotional purposes. The production line reduces the amount of waste which has a positive impact on the environment.

Most importantly, the beneficiaries of “Nasa kuca” have demonstrably shown an improvement in their cognitive and social abilities as well as greater self-sufficiency and independence. As partners of NGO “Nasa kuca”, we aim to implement their existing working model and contribute to replicating the network of these workshops across the region. In Serbian, the word “Zadrugarstvo” is a play-on-word of friendship and cooperationship and we strongly believe that through friendship and principles of social economy we can create an inclusive and productive working environment for our loved ones.

So far we have:

→ formed the first group of trainees who will start the training and working program in September

→ established corporation with the Municipality of City of Kragujevac

→ established cooperation with the NGO „Nasa kuca“ in Belgrade, Serbia

→ defined our working model based on the working model of the NGO „Nasa kuca“

→ secured a location to carry out our activities starting in September.

In order for us to launch the workshop for recycling and paper production in September in Kragujevac, we need to raise 1,200,000 RSD (around 10,000 EUR). Your generous donation can help us achieve our goal! Let’s create a safe, inclusive space so our loved ones can gain practical skills, develop their creativity and be professionally engaged. Together, let’s grant them the right to work, the possibility to grow, and to be economically independent.

Any profits from the social enterprise are to be reinvested into the social enterprise for the improvement of the production and expansion of future capacities, in keeping with the goal of achieving the mission and promoting the values of our NGO. The funds raised from the crowdfunding campaign will be used to launch the production and will cover the initial investment in the paper production equipment, office supplies, educational materials, and the instructor’s professional fee.

We need your help to raise the necessary funds for the start of our program. Please support the campaign and allow our members the chance to develop their cognitive abilities, be professionally engaged, and become economically independent.

You can support our campaign individually or as an organization in several ways:

→ with an online donation via the Donacije.rs platform (click here for the instructions)

→ with a donation to the account of the NGO ˝Zadrugarstvo˝

IBAN RS35340000001103171036, SWIFT CODE: GIBARS22

→ by spreading the word to your friends, acquaintances, and business partners about our campaign and program through word of mouth and social media

→ by volunteering and joining our actions

Any additional funds raised over the 10,000 EUR will be spent on furthering the goals of the NGO and on improving the capacities of our program.

We appreciate your donations to support our project. We have prepared gifts for the most generous donors:- illustrations by three graphic designers from Belgrade printed on recycled paper, manufactured by our friends from the partner organization „Nasa kuca“. Below you can find illustrations from which you can choose your favorite. We will contact you after the campaign completion and the printed graphic with a personal thank note will be sent to your address.

→ 5,000 RSD donation (around 42 EUR) – your name will be displayed on our donors’ wall within our social enterprise

→ 10,000 RSD donation (around 85 EUR) – a printed illustration format A4

→ 20,000 RSD donation (around 170 EUR) – a printed illustration format A3

→35,000 RSD donation (around 298 EUR) – 2 printed illustrations format A3

→ 50,000 RSD donation (426 EUR) and more – all 3 printed illustrations format A3

Follow us on FacebookInstagramLinkedIn and stay informed of the latest news and developments. Thank you for being part of our campaign!

Foto: donacije.rs

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin