CEFTA nastavlja da širi CEFTA-TCT Zelene koridore sa Evropskom unijom

Direktor CEFTA sekretarijata Emir Đikić je podsetio na ključne prednosti SEED rešenja – fleksibilnost i prilagodljivost potrebama uprava carina koje ga koriste da bi smanjile formalnosti pri transportu robe.
CEFTA

Preuzeto: advertiser-serbia.com

Brisel– Tradicionalni događaj CEFT WEEK će ove godine biti održan u Briselu, a glavna konferencija pod nazivom „CEFTA: KORAK NAPRED KA JEDINSTVENOM EU TRŽIŠTU“ biće organizovana u petak, 9. decembra.

Na marginama konferencije će uprave carina Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore potpisati memorandume o razumevanju, čime će dodatno proširiti CEFTA-TCT Zelene koridore sa Evropskom unijom.

Širenje ove inicijative ka članicama EU je započeto u julu ove godine uspostavljanjem elektronske razmene podataka između Severne Makedonije i Grčke, a nastavljeno je u septembru otvaranjem Plavih traka između Albanije, Crne Gore i Italije. Inicijativa omogućava kraće carinske procedure i druge formalnosti na graničnim prelazima i podstiče izvoz CEFTA zemalja, s obzirom da SEED+ sistem povezuje uprave carina članica CEFTA i Evropske unije.

Direktor CEFTA sekretarijata Emir Đikić je podsetio na ključne prednosti SEED rešenja – fleksibilnost i prilagodljivost potrebama uprava carina koje ga koriste da bi smanjile formalnosti pri transportu robe.

Pored skraćenja vremena čekanja na graničnim prelazima, efikasnog podsticanja transporta i trgovine i manjeg čekanja, kompanije sada mogu da steknu nove mogućnosti da bolje iskoriste integrisane lance nabavke sa EU tržištem. Sve ovo predstavlja odlične i trajne prednosti za narode zapadnog Balkana i protok trgovine iz regiona CEFTA ka EU“, rekao je Đikić.

Zeleni koridori, kao važno sredstvo u podršci nesmetanoj i efikasnoj integraciji trgovine i transporta članica CEFTA sa susednim zemljama EU, dokazali su da imaju značajan potencijal za saradnju između uprava carina. U tom smislu, Memorandumi o razumevanju će nam obezbediti neophodan instrument za dalje podsticanje zakonite trgovine, uz garantovanje njene bezbednosti i sigurnosti i smanjenje nezakonite trgovine. Isto tako će produbiti našu carinsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, u skladu sa carinskim zakonodavstvom EU“, izjavio je Mario Demirović, direktor Uprave carina Hrvatske.

Zadovoljstvo mi je što potpisujem Memorandum o razumevanju o razmeni elektronskih podataka između Uprave prihoda i carina Crne Gore i Uprave carina Republike Hrvatske u okviru inicijative za proširenje Zelenih koridora između Crne Gore i Hrvatske. Cilj potpisivanja ovog memoranduma je jačanje partnerske mreže, smanjenje carinskih prevara, ubrzanje carinskih procedura na samoj granici, kao i pojednostavljivanje i podsticanje drumskog saobraćaja između naše dve zemlje. Potpisivanjem ovog memoranduma, kao i prethodno potpisanim memorandumom sa Agencijom za akcize, carine i monopole Italije 9. septembra, 2022, Uprava prihoda i carina Crne Gore je dala pun doprinos saradnji između carinskih službi čiji je glavni zadatak i misija da obezbede neophodnu ravnotežu između zaštite društva s jedne strane i podsticanja trgovine sa druge. Nadamo se da će posle završetka prve faze jednostranog slanja podataka iz Crne Gore u Italiju i Hrvatsku uslediti razmena podataka i u suprotnom smeru, kao da će nam EU na čelu sa Generalnom upravom za poreze i carinsku uniju (DG TAXUD) pomoći u definisanju odgovarajućeg zakonskog okvira koji će to podržati. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim SEED+ programu i CEFTA sekretarijatu na podršci u ovom procesu od samog početka“, rekao je Vladimir Bulajić, direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore.

Bosna i Hercegovina kao zemlja koja očekuje da uskoro postane zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji odlučna je u nameri da u okviru carinske službe preduzme sve mere za olakšavanje putnog saobraćaja na Zelenim koridorima i ubrzanju carinskih postupaka. Ovo će s jedne strane ubrzati promet roba i biti značajna pomoć svim obveznicima koji posluju u skladu sa zakonskim propisima. S druge strane, uz adekvatnu analizu rizika carinska služba Bosne i Hercegovine nastavlja sve aktivnosti vezane za borbu protiv carinskih prevara“, izjavila je Zagorka Gojković, šefica Odseka za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja u Sektoru carina Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

TCT sekretarijat toplo pozdravlja potpisivanje Memoranduma o razumevanju i pohvaljuje vizionarsku odluku direktora uprava carina Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovo predstavlja važan korak napred ka još boljem upravljanju granicama i vodi ka skraćivanju vremena čekanja za transport tereta. TCT nastavlja da podržava sve strane do pune primene Zelenih koridora i svih komponenti“, rekao je direktor Matej Zakonjsek.

Pored ovih važnih sporazuma, CEFTA sekretarijat i Agencija za akcize, carine i monopole Italije su potpisali sporazum o partnerstvu koji definiše odredbe saradnje u sprovođenju SEED+ aktivnosti sa članicama CEFTA sporazuma.

Prema rečima Marčela Minene, generalnog direktora Agencije za akcize, carine i monopole Italije, „Zapadni Balkan je bitan region za Italiju i Evropsku uniju, što su evropske institucije potvrdile u brojnim prilikama. Takođe smatramo da treba podstaći proces proširenja. To je glavni razlog zašto mi je drago što je Agencija dala svoj doprinos u ovom procesu. Nakon skoro dvadeset godina, mislimo da je vreme da pošaljemo jasnu poruku kako bismo ostvarili jaču integraciju između privreda zapadnog Balkana i Evropske unije. Naši napori idu u tom smeru.“

U okviru CEFTA Week-a 2022 će 8. decembra biti organizovan SEED+ sastanak na visokom nivou pod nazivom „Dostignuća, izazovi i dalji koraci“, na kom će se okupiti direktori carina i veterinarskih, fitosanitarnih i zdravstvenih inspekcija kako bi razmotrili napredak SEED+ programa u unapređenju razmene carinskih podataka i razmene fitosanitarnih, veterinarskih i farmaceutskih sertifikata i ulaznih dokumenata, uključujući e-sertifikate koje zemlje CEFTA približavaju trgovini bez papirnih dokumenata.

SEED+ program je ove godine uveo CEFTA TRACES (Stručni sistem kontrole trgovine) sa ciljem da obezbedi praćenje, razmenu informacija i upravljanje rizicima. Na osnovu strateške odluke da nastavimo da koristimo sopstveni fitosanitarni softver, pokrenuli smo probnu integraciju sistema koji razmenjuju podatke o fitosanitarnim sertifikatima. Ovi podaci sada mogu da se koriste za podsticanje i ubrzavanje izdavanja dokumenata poput CHED-PP, kao i za overavanje“, kaže Ivan Tomašev, šef Odseka granične fitosanitarne inspekcije Uprave za zaštitu bilja pri Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Foto: advertiser-serbia.com

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin