Čepovi koji se ne skidaju sa flaša postaju obavezni u EU

Evropska obaveza za prodaju plastičnih posuda za piće sa poklopcem koji je dizajniran da ostane čvrsto pričvršćen za posudu pomoću poklopca, takozvanog čvrstog čepa, stupa na snagu.

Preuzeto sa sajta Biznis.rs

Ovakav čep sprečava njegovu disperziju u životnoj sredini i treba da podstakne potrošače da ga recikliraju zajedno sa flašom.

Ova mera je deo plastične direktive za jednokratnu upotrebu iz 2019. kojom je Brisel zabranio prodaju plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu od 2021, od tanjira do pribora za jelo, uključujući slamke i pamučne štapiće, piše Politika.

Mapa puta koju je postavila evropska direktiva sada predviđa da će od jula tekuće godine na snagu stupiti i zahtevi za projektovanje čepova i poklopaca plastičnih posuda za piće za jednokratnu upotrebu, tako da imaju manji uticaj na životnu sredinu.

„Plastične kapice i poklopci su među plastičnim predmetima za jednokratnu upotrebu koji se najčešće nalaze na plažama EU”, navodi Evropska komisija u direktivi.

Dodaje se da su oni među pet najbrojnijih predmeta pronađenih tokom operacija čišćenja i nadgledanja nekog otpada. Teško je tačno proceniti obim štete koju nanose životnoj sredini, kako kopnenoj tako i morskoj, ali za više od 30 godina pronađeno je preko dvadeset miliona čepova i poklopaca za flaše tokom aktivnosti čišćenja plaža širom sveta.

Primena evropske direktive odnosi se na plastične flaše, ali i kompozitnu ambalažu kao što su kartoni od mleka ili voćnih sokova, dok se ne odnosi na posude veće od tri litra, kao ni na one sa metalnim ili staklenim poklopcima. Države EU bi trebalo da recikliraju do 90 odsto plastičnih boca za jednokratnu upotrebu do 2029. godine (sa srednjim ciljem od 77 odsto do 2025. godine).

Sve zalihe flaša koje nisu u skladu sa zakonodavstvom EU moraće da budu povučene sa tržišta. Već nekoliko godina, kompanije u sektoru počele su da se prilagođavaju ovom novom pravilu, što je rezultiralo da su u mnogim evropskim zemljama čepovi pričvršćeni za boce već na tržištu.

Dok pravilo stupa na snagu u celoj Evropi, Italija jedina zaostaje u primeni direktive o plastici za jednokratnu upotrebu. Evropska komisija je krajem maja pokrenula prekršajni postupak protiv Italije jer nije potpuno ispoštovala direktivu i prekršila je obaveze utvrđene pravilima o transparentnosti jedinstvenog tržišta. Brisel čeka odgovore do kraja jula ili će krenuti sa pravnim procesom.

Foto: Pixabay.com

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin