Član OIE Srbija najveći registrovani prozjumer u Srbiji

Najveci registrovani prozjumer u Srbiji ,,Eko Step Pellet" je najveci kupac-proizvodjač električne energije

Tekst preuzet sa sajta oie.rs

Član OIE Srbija, kompanija „Eko Step Pellet“, upisana je u registar prozjumera i sa solarnom elektranom kapaciteta približno 1MW zvanično je postala najveći „kupac – proizvođač“ električne energije u Srbiji.

Kompanija „Eko Step Pellet“ je priključena na sistem Elektrodistribucije Srbije 20. juna, instalisana snaga solarne elektrane je 999,5 kW, dok je odobrena snaga priključka 1300 kW.

Do sada je u Registar kupaca-proizvođača upisano 72 fizička i 8 pravnih lica. Ukupna instalisana snaga je 2.218 kW. Ukupna instalisana snaga solarnih elektrana domaćinstava je 606,415 kW, dok je ukupna instalisana snaga objekata pravnih lica 1611,88 kW. U Registru kupaca-proizvođača još nema nijedne stambene zajednice.

Kompanija „Eko Step Pellet“ koja godišnje proizvodi 34.000 tona 100% bukovog peleta, postala je prva srpska fabrika, koja je napravila solarnu elektranu po novom zakonu, sa svim dozvolama, uslovima i zaključila ugovor o potpunom snabdevanju sa neto obračunom kao „kupac – proizvođač“ sa snabdevačem JP „Elektrodistribucija Srbije“- EPS Snabdevanje.

Izgrađena solarna elektrana prema projektovanim uslovima i softverskoj pretpostavci bi trebalo da proizvede godišnje oko 1.300.000 kWh. Kako je dosadašnja potrošnja fabrike bila oko 5.900.000kWh, može se zaključiti da će ušteda biti oko 22% na godišnjem nivou. Svakako je značajnije što će kompanija kao društveno odgovorna učestvovati u smanjenju emisije štetnih gasova (CO2) za 1.100 tona godišnje.

Ceo registar možete pogledati na oie.rs

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin