Crna Gora će novcem od oporezivanja CO2 subvencionisati solarne panele

Crna Gora je na aukciji za dodelu emisionih kredita za 2022. godinu prikupila oko 9,26 miliona evra, i to od jedinog pravnog lica koje se prijavilo – Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) – a više od polovine raspoloživih sredstava biće iskorišćeno za sufinansiranje postavljanja solarnih panela u okviru projekata Solari 3000+ i Solari 500+.
solarni paneli

Preuzeto sa sajta Balkangreenenergynews

Crna Gora je na aukciji za dodelu emisionih kredita za 2022. godinu prikupila oko 9,26 miliona evra, i to od jedinog pravnog lica koje se prijavilo – Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) – a više od polovine raspoloživih sredstava biće iskorišćeno za sufinansiranje postavljanja solarnih panela u okviru projekata Solari 3000+ i Solari 500+.

Sredstva su uplaćena račun Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond), koji će imati na raspolaganju oko 7,87 miliona evra, dok je ostatak porez na dobit, navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.

4,1 milion evra ide na projekte Solari 3000+ i Solari 500+

Na osnovu odluke Vlade Crne Gore o raspodeli sredstava, 4,1 milion evra, odnosno 52,1%, je opredeljeno za projekte Solari 3000+ i Solari 500+. Prvi projekat predviđa postavljanje solarnih panela na 3.000 objekata za individualno stanovanje, a drugi se odnosi na 500 firmi i javnih ustanova.

Prema odluci vlade, 33,9% raspoloživih sredstava od emisionih kredita za 2022. godinu, ili oko 2,7 miliona evra, će biti utrošeno na zaštitu i unapređenje životne sredine, dok je preostalih 1,1 milion evra opredeljeno za podsticanje inovacija u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024).

Crna Gora je prva u regionu uvela sistem trgovanja emisijama CO2

Crna Gora je pre više od tri godine, prva u regionu, pokrenula trgovanje emisijama i aukcije emisionih kredita i propisala da se prihodi moraju koristiti za mere zaštite životne sredine, podršku proizvodnji energije iz obnovljivih izvora i za inovacije.

Uvođenje naplate emisija CO2 je potrebno zemljama u regionu kako bi njihovi izvoznici izbegli plaćanje prekogranične takse na CO2 koju Evropska unija planira da uvede od 2026. godine.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin