EPS: moguće gašenje TE Kostolac A

Elektroprivreda Srbije (EPS) preispituje opravdanost modernizacije termoelektrane Kostolac A (TEKO A), snage 310 megavata (MW), koja je trebalo da joj omogući usklađivanje sa novim ekološkim standardima i produži vek rada.

Tekst preuzet sa sajta Balkan Green Energy News

To znači da je moguće zatvaranje Termoelektrane Kostolac A, što je opcija koja se dosad spominjala samo za dve termoelektrane u sastavu EPS-a – Morava i Kolubara A.

TE Kostolac A je puštena u rad 1968. godine – prvi blok, odnosno 1980. godine – drug blok. U oktobru 2020. EPS je pokrenuo izradu studije da produži rad ove termoelektrane do 2038, a sada je priznao da preispituje ovu nameru, pa traži rešenja za grejanje Požarevca, Kostolca i još 25 sela koja sada toplotnu energiju dobijaju iz Kostolca A.

U javnom pozivu za pripremu tih rešenja EPS podseća da je Kostolac A bio predviđen za rekonstrukciju i prilagođavanju novim zahtevima po pitanju zaštite životne sredine kako bi mogao nesmetano da radi i u narednom periodu.

„Nametnuti ciljevi na nivou Energetske zajednice“, „rešenost države“…

Ali, kako kaže EPS, „nametnuti ciljevi na nivou Energetske zajednice“, kao što su povećano učešće obnovljivih izvora energije, povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, ali i rešenost države Srbije da doprinose ovim ciljevima što se može videti kroz radne verzije Nacionalnog energetskog klimatskog plana (NEKP) i Strategije razvoja energetike do 2040. mogu dovesti do promene EPS-ovih planova.

Ciljevi koji će biti uspostavljeni mogu dovesti do odluke da se ugase oba bloka u Kostolcu A, ističe se u javnom pozivu.

EPS navodi i da je “odlaganje i nemogućnost blagovremene realizacije” poboljšanja rada blokova TEKO A1 i A2 i preduzimanja mera zaštite životne sredine, dovelo do potrebe ponovnog preispitivanja rekonstrukcije ovih blokova.

Potencijalna odluka o gašenju TE Kostolac A ostavlja građane, Požarevca, Kostolca i okolnih sela bez grejanja, pa EPS želi da angažuje konsultanta koji će razmotriti pet predloženih rešenja.

U igri je pet opcija za grejanje Požarevca i okoline

Prva opcija ja rekonstrukcija kotlova K1 i K2 i pomoćnih postrojenja bloka TEKO A1 za proizvodnju toplotne energije, a druga rekonstrukcija turbinskih postrojenja TEKO B1 i B2 za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije.

Treće rešenje je izgradnja novih kotlova na lokaciji TEKO A na gas, a četvrta kotlova na biomasu.

Na kraju, kao peta mogućnost navodi se gradnja nove kotlarnice na lokaciji TEKO A koja bi se sastojala od vrelovodnih kotlova za sagorevanje uglja za sisteme daljinskog grejanja i parnog kotla na gas ili ekstra lako gasno ulje za ove sisteme.

U svim ovim opcijama proizvodila bi se i tehnološka para za startovanje dva bloka u TE Kostolac B jer se ona sada dobija u TE Kostolac A.

Foto: EPS

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin