ERS razmatra spaljivanje otpada u termoelektrani Gacko

Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) namerava da u svojoj termoelektrani Gacko sagoreva gorivo dobijeno od otpada (eng. refuse-derived fuel – RDF). Plan ERS-a predviđa eksperimentalno sagorevanje RDF-a u količinama do 1.200 tona dnevno.
termoelektrana gacko

Preuzeto sa sajta Balkangreenenergynews

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske saopštilo je da su Elektroprivreda Republike Srpske i ćerka firma Rudnik i termoelektrana Gacko (RiTE Gacko), podneli zahtev za prethodnu procenu uticaja na životnu sredinu „projekta za razvijanje i proveru nove metode korišćenja RDF goriva za proizvodnju električne energije u TE Gacko, kapaciteta 1.200 tona dnevno“.

Zainteresovana javnost može da pogleda zahtev i prateće podatke, a rok za komentare je 23. maj.

Prethodna procena uticaja na životnu sredinu je prva faza zakonske procedure za procenu uticaja. Ministarstvo sada može tražiti da ERS uradi procenu uticaja ili da to nije potrebno.

ERS oočekuje smanjenje korišćenja lignita i manje zagađenje

Za izradu prethodne procene, koju je obavio Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, korišćen je projekat „Priprema tehničko-tehnološkog projekta za razvijanje i provjeru nove metode u cilju korišćenja RDF goriva za proizvodnju električne energije u Termoelektrani Gacko“, koji je uradila firma nemačka firma PremiumAnlagen.

Projekat predviđa sprovođenje eksperimentalnog procesa kosagorevanja uglja (lignita) i RDF-a, a očekivani rezultati su smanjenje upotrebljene količine fosilnog goriva, uz povećanje proizvodnje električne energije, te smanjenje zagađivanja okoline u smislu smanjenja proizvodnje pepela i štetnih gasova, kako što su CO2 i SO2.

Krajnji cilj je kosagorevanje RDF goriva i uglja na ekološki prihvatljiv način

Eksperimentalni rad TE Gacko predviđa postepeno doziranje RDF-a u ložište, od 15 t/h (360 t/dan) do 50 t/h (1.200 t/dan). Jedan od ciljeva pilot projekta kosagorevanja je eksperimentalno određivanje optimalnog udela uglja i RDF goriva koje će zadovoljavati granične vrednosti emisija pojedinih štetnih čestica u okolinu.

Krajnji cilj je kosagorevanje RDF goriva i uglja (lignita) na ekološki prihvatljiv način koji omogućuje ekonomski isplativu proizvodnju, navodi se prethodnoj proceni uticaja.

Cilj projekta je i prikupljanje relevantnih informacija vezanih za sagledavanje mogućnosti pokretanja proizvodnje RDF‐a iz industrijskog i komunalnog otpada i njegovog korišćenja kao alternativnog goriva u Republici Srpskoj.

U prethodnoj proceni uticaja se navodi da prema podacima Konfederacije evropskih postrojenja za proizvodnju energije iz otpada CEWEP u 23 evropske zemlje svakodnevno se u 499 postrojenja proizvodi električna i toplotna energija iz otpada.

ERS nije prvi u regionu

Inače, ERS nije prva elektroprivreda u regionu koja je nameravala da koristi goriva od otpada, sličan je bio plan i slovenačkog Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) za TE Šoštanj. RDF gorivo koristi mađarska elektrana Matra, kao i cementare u BiH.

U septembru 2022. pojavile su se informacije i da Elektroprivreda BiH (EPBiH) želi da sagoreva otpad  u TE Tuzla.

Kada se pogleda region Slovenija je jedan od najvećih izvoznika goriva od otpada, a njihovu proizvodnju je u Srbiji predlagao Fiskalni savet.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin