EU Resurs centar predstavljen civilnom društvu na info sesiji u Nišu

Nakon Beograda i Novog Sada, najveći broj organizacija civilnog društva registrovan je na teritoriji Niša – njih 1.289. Zbog toga će, pored nacionalnog resursnog centra u Beogradu, jedan od regionalnih centara biti upravo u Nišu.

Preuzeto sa sajta Bos

Predstavnici projekta EURC saradnju sa organizacijam iz našeg regiona otpočeli su predstavljanjem mehanizama podrške i otvorenom diskusijom sa ciljem da se upoznaju sa konkretnim potrebama civilnog društva kao aktivnog učesnika u procesu integracije Srbije u EU.

„Projekat EURC je osmišljen kao mehanizam podrške civilnom društvu, usmerenom na proces reformisanja i predstavljanja rešenja i politika koje unapređuju društvo u kome živimo. Podrška u okviru projekta je konkretna i dostupna organizacijama i neformalnim inicijativama iz svih krajeva Srbije“, izjavila je Bojana Džulović, menadžerka projekta EURC za civilno društvo u Srbiji.

„Za ENECA je velika čast ali još veća odgovornost što će u naredne četiri godine biti regionalni EU Resurs centar za organizacije civilnog društva iz južne, i istočne Srbije. Imamo zadatak da budemo inkubator za rast i razvoj nevladinog sektora u ovom delu Srbije i to kroz treninge, mentoring ali i direktnu finansijsku podršku za organizacije,  neformalne grupe i organizacije civilnog društva koje će imati ulogu posredničkih organizacija.  Imajući u vidu našu ekspertizu i veliko iskustvo koje smo stekli u prethodnih 18 godina,  na nacionalnom nivou pomoći ćemo organizacijama koje se bave politikom konkurencije, zaštitom potrošača i ekonomskim razvojem da kreiraju Strategije i Akcione planove kao i da krenu u aktivno javno zagovaranje. Sigurni smo da ćemo zajedno sa Beogradskom otvorenom školom i ostalim partnerima uspeti da napravimo značajan iskorak i kreiramo povoljno okruženje za organizacije civilnog društva koje predstavljaju ključni sektor i faktor za poboljšanje života građana“ izjavio je Milivoje Jovanović, ENECA.

Na sastanku u Nišu istaknuto je i da će prvi grantovi u okviru projekta biti dostupni od 15. maja. Sve informacije možete potražiti na sajtu www.euresurscentar.bos.rs.

Tokom četiri godine trajanja, projekat će osnažiti najmanje 300 organizacija civilnog društva i 280 neformalnih grupa i omogućiti im da doprinesu sprovođenju i praćenju reformi u procesu pridruživanja Srbije EU. Podrška civilnom društvu podrazumevaće ne samo program finansijske podrške, već i program jačanja internih kapaciteta kroz treninge i individualna mentorstva.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin