EU zakonom zabranjuje nedokazane tvrdnje o održivosti proizvoda

Evropski parlament je izglasao direktivu kojom će biti zabranjena prodaja proizvoda sa neproverenim i obmanjujućim ekološkim oznakama.
eu zabranjuje nedokazane tvrdnje

Preuzeto sa sajta Balkan Green Energy News

Propis pokriva i trajnost proizvoda, te će informacije o garanciji postati vidljivije i biće uvedena nova oznaka za proizvode s dužim garantnim rokom.

Budući da potrošači sve više brinu o uticaju svoje kupovine na životnu sredinu, 75 odsto proizvoda na tržištu Evropske unije nosi eksplicitnu ili implicitnu zelenu oznaku.

Direktiva koju je usvojio Evropski parlament sa 593 glasa za, 21 protiv i 14 uzdržanih pre svega ima za cilj zaštitu potrošača od obmanjujućeg marketinga. Na listu zabranjenih komercijalnih praksi biće dodani brojni problematični marketinški trikovi, lažni zeleni PR i kao i programirano kvarenje proizvoda.

Biće dozvoljene samo one oznake o održivosti koje su sertifikovane ili su ih uvele vlasti

Ekološki prihvatljivo, prirodno, biorazgradivo, eko, neke su od tvrdnji koje stoje na proizvodima, bez dokaza da to zaista i jesu. EU će dozvoliti jedino one oznake o održivosti koje su sertifikovane ili su ih uvele vlasti.

Tvrdnje o ekološkoj podobnosti proizvoda koje su zasnovane isključivo na ofsetovanju – kompenzaciji za ispuštanje gasova sa efektom staklene bašte, takođe se zabranjuju novom direktivom. To znači da proizvođači neće moći da napišu da učestvovanjem u programima pošumljavanja i obnove devastiranog zemljišta smanjuju negativni uticaj na klimu.

Tvrdnje poput „klimatski neutralno“ ili „klimatski pozitivno“, koje se zasnivaju na kompenzaciji za emisije CO2, biće potpuno zabranjene

„Posebno sam zadovoljna što su tvrdnje kao što su ‘klimatski neutralno’ ili ‘klimatski pozitivno’, koje se zasnivaju na kompenzaciji za ispuštanje CO2, potpuno zabranjene na unutrašnjem tržištu. Ulaganja kompanija u projekte zaštite klime su dobrodošla te njih, naravno, i dalje mogu da promovišu”, rekla je za Guardian Ana Kavacini, poslanica Evropskog parlamenta i predsedavajuća Komiteta za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača.

Trajnost proizvoda

Drugi važan cilj novog zakona je da proizvođači i potrošači više pažnje obrate na trajnost robe. Informacije o garanciji moraće biti vidljivije, a predviđeno je uvođenje zajedničke oznake za robu s dužim garantnim rokom.

Ova pravila zabranjuju i neosnovane tvrdnje o trajanju proizvoda. Biće zabranjeni uređaji kojima je potrebna zamena potrošnih delova ranije nego što je neophodno, kao i oni koji ne mogu dobro da funkcionišu bez zamenskih delova originalnog proizvođača.

„Ovaj zakon će promijeniti svakodnevicu svih Europljana! Odstupit ćemo od kulture bacanja, učiniti marketing transparentnijim i boriti se protiv preranog zastarijevanja robe“, rekla je glavna autorka ovog zakona, evroposlanica Biljana Borzan.

Za direktivu je još potrebno formalno odobrenje Saveta EU da stupi na snagu. Države članice će imati rok od dve godine da je transponuju u nacionalno zakonodavstvo.

Foto: iStock

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin