Federacija BiH će investirati 70 miliona dolara u unapređenje kvaliteta vazduha

Federacija Bosne i Hercegovine dobila je kredit od 50 miliona dolara od Svetske banke za projekat Unapređenje kvaliteta vazduha u četiri kantona. Ukupna vrednost projekta, kako je navela Svetska banka, je 70 miliona dolara, pa će ostatak obezbediti Federacija BiH.
Unapređenje kvaliteta vazduha

Preuzeto sa sajta Balkangreenenergynews

Cilj projekta Unapređenje kvaliteta vazduha je jačanje sistema za praćenje i upravljanje kvalitetom vazduha i smanjenje zagađujućih emisija iz grejanja u stambenom sektoru i transporta u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo.

Sredstva će, kako je saopštila Svetska banka, biti iskorišćena da se ojačaju mehanizmi i institucije za upravljanja kvalitetom vazduha u četiri kantona, kao i za direktna ulaganjima u grejanje domaćinstava i transportne aktivnosti kako bi se postiglo ukupno smanjenje emisija PM2.5 za 19.000 tona.

Sektori grejanja stambenih objekata i transporta, kako se navodi, su odgovorni za 50 odsto odnosno 20 odsto emisija PM2.5.

Cilj je da se unapredi mreža za praćenje kvaliteta vazduha

Mere koje će tome doprineti su održivo grejanje i energetska efikasnost u domaćinstvima sa jednom porodicom, proširenje biciklističke infrastrukture, podršku zonama niskih emisija i nabavka čistijih vozila javnog prevoza u Kantonu Sarajevo, saopštila je Svetska banka.

U dokumentu Svetske banke u vezi sa ovim projektom navodi se da će imati četiri komponente.

Prva je jačanje praćenja i upravljanja kvalitetom vazduha. Namera je da se u ovom delu fokus stavi na unapređenje rada mreže za praćenje kvaliteta vazduha u odabranim kantonima i sektorskih kapaciteta za procenu nivoa zagađenja i korišćenje prikupljenih podataka za poboljšanje planiranja upravljanja kvalitetom vazduha.

Namera je da se napravi pilot projekat za prelazak na niskoemisioni transport u Kantonu Sarajevo

Druga komponenta odnosi se na povećanje udela održivog grejanja i energetske efikasnosti u kućama, kako bi se smanjile emisije iz grejanja u ovim domaćinstvima kroz obezbeđivanje subvencija za čistija rešenja za grejanje i ulaganja u energetsku efikasnost.

U okviru treće dela projekta cilj je podrška tranziciji na transport sa niskim emisijama. U sklopu nje će se napraviti pilot projekat za prelazak na niskoemisioni transport u Kantonu Sarajevo razvojem biciklističke infrastrukture, i okviru nje sistema za praćenje i informisanje, nabavkom vozila javnog prevoza sa niskim emisijama i pružanjem tehničke pomoći za taj prelazak u urbanom jezgru.

Četvrta komponenta će finansirati aktivnosti implementacije projekta, kao što su troškovi konsultanata za upravljanje projektom i implementaciju, opremu, logistiku, studije i izgradnju kapaciteta.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin