Hrvatska dobija prvu energetsku zajednicu – osnivaju je vatrogasci u Špičkovini

Dobrovoljno vatrogasno društvo Špičkovina instaliraće na svom krovu solarnu elektranu maksimalne snage oko 64 kWp, koja će proizvoditi električnu energiju za sve zainteresovane građane, koji se odluče da postanu suvlasnici elektrane, a u prvom redu za pripadnike DVD-a.
solarna elektrana

Preuzeto sa sajta Balkangreenenergynews

Špičkovina je mesto nedaleko od grada Zaboka koji je na dvadesetak kilometara od Zagreba.

Solarna elektrana biće u vlasništvu Energetske zajednice DVD Špičkovina – prve energetske zajednice u Hrvatskoj. Naime, iako je još pre dve godine usvojen pravni okvir za osnivanje energetskih zajednica, nijedna dosad nije formirana.

Osnivanje energetske zajednice DVD Špičkovina deo je evropskog projekta SHAREs koji sprovodi Regionalna energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA).

REGEA je navela da se očekuje da do kraja 2023. DVD Špičkovina dobije fotonaponsko postrojenje na krovu i zabeleži prva deljenja energije. Trenutno je u toku iskazivanje interesa članova i definisanje svih odnosa.

U Hrvatskoj kasni istinsko otvaranje energetskog tržišta za građane

Energetske zajednice građana, kako kažu u ovoj Agenciji, su relativno novi koncept koji je dobio službeno priznanje kroz paket direktiva Čista energija za sve Evropljane 2019.

Energetske zajednice smatraju se jednim od ključnih elemenata za postizanje ciljeva energetske tranzicije EU-a do 2050. godine.

Austrija ima već više od 1.700 energetskih zajednica i iako je hrvatski zakonodavni okvir načelno omogućio njihovo pokretanje u Hrvatskoj, one još nisu doživele svoj procvat i istinsko otvaranje energetskog tržišta za građane, navode u REGEA.

Gradonačelnik Hanže: Model i inspiracija drugim gradovima

Grad Zabok je, kako kažu, prepoznao važnost ovog projekta, pa će investiciju sufinansirati, i time dodatno povećati njenu isplativost za lokalnu zajednicu.

Gradonačelnik Ivan Hanžek izjavio je da je energetska politika Grada Zaboka dugi niz godina usmerena prema održivom energetskom razvoju gradskog područja zasnovanom na načelima zaštite okoline, energetske efikasnosti, korišćenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje. Zato su se, kako je naveo, vrlo rado odazvali pozivu REGEA-e da učestvuju u projektu SHARE’S kao grad s pilot projektom – Energetska zajednica DVD Špičkovina.

Osnivanje prve energetske zajednice u Hrvatskoj doneće niz koristi i prednosti, kako za grad i lokalnu zajednicu, tako i za samu državu.

Uskoro osnivanje još dve energetske zajednice

„Konkretno za grad benefiti su smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima i smanjenje stakleničkih plinova. Uključivanjem građana i malih poduzeća u proizvodnju i distribuciju energije stvara nove poslovne mogućnosti, potiče zapošljavanje i potrošnju na lokalnoj razini. Korištenje vlastitih izvora obnovljive energije smanjit će ovisnost o uvoznoj energiji i smanjiti račune za energiju za građane i tvrtke u Zaboku. Time se poboljšava energetska sigurnost i stabilnost lokalne zajednice”, objasnio je Hanžek.

On smatra da će osnivanje prve energetske zajednice u Hrvatskoj poslužiti i kao model i inspiracija drugim gradovima i zajednicama da slede sličan pristup održivom energetskom razvoju.

Domac: Svi možemo ili bi trebalo da možemo da budemo proizvođači i potrošači energije

Grad Zabok je jedan od tri koji priprema ovakav model deljenja energije, pa će se slično desiti uskoro i u Karlovcu i Samoboru, najavljuju iz REGEA.

Julije Domac, direktor agencije REGEA, rekao je da su energetske zajednice sjajna prilika za otvaranje energetskog tržišta građanima.

„Svi možemo ili bismo trebali moći biti i proizvođači i potrošači energije“, poručio je on, i dodao da su energetske zajednice važan instrument za ostvarenje održive, sigurne i ekonomski prosperitetne energetske budućnosti.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin