Klimatske promene u 12 slika i rešenja zasnovana na prirodi

Klimatske promene predstavljaju jedan od najvećih izazova sa kojima se priroda i čovečanstvo danas suočava. One utiču na ekosisteme, biodiverzitet, zdravlje ljudi i privredu, i zahtevaju hitnu akciju.
klimatske promene

Kao posledica ljudskih delovanja, prosečne globalne temperature su porasle za 1,1°C u odnosu na predindustrijsko doba. Pored povećanja globalnih temperatura, posledice klimatskih promena uključuju ekstremne vremenske uslove, poput poplava, suša, požara i oluja, što može dovesti do gubitka života i imovine, kao i do velikih ekonomskih i socijalnih gubitaka.

Poslednji izveštaj Međunarodnog panela za klimatske promene (IPCC) objavljen 20. marta 2023. godine, dodatno potvrđuje da bi se ovaj rast zaustavio na 1,5 °C neophodno je da se globalne emisije gasova staklene bašte gotovo prepolove već do 2030. godine.  Izveštaj takođe upozorava da će zaustavljanje rasta prosečne temperature drastično utiče na sve mere adaptacije na ove nove uslove.

Jedan od načina za smanjenje negativnih posledica klimatskih promena i bolje prilagođavanje na klimatske promene su Rešenja zasnovana na prirodi. Ova Rešenja podrazumevaju očuvanje, obnovu i upravljanje prirodnim ekosistemima, kao i korišćenje prirodnih procesa za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa.

Prema definicije Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN), Rešenja zasnovana na prirodi predstavljaju aktivnosti usmerene na zaštitu, održivo upravljanje i obnovu prirodnih ili modifikovanih ekosistema, kojima se rešavaju društveni izazovi kao što su klimatske promene, bezbednost hrane i vode ili prirodne katastrofe, na delotvoran i prilagodljiv način, a koje istovremeno osiguravaju dobrobiti za čoveka i koristi za biodiverzitet.

Na primer, sadnja novih šuma i obnova starih šuma može pomoći u smanjenju emisija gasova, dok priobalni ekosistemi poput močvara i koralnih grebenoga mogu pomoći u smanjenju rizika od poplava i oluja. Implementacija Rešenja zasnovanih na prirodi je ključna za smanjenje efekata klimatskih promena i očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije.

Kao deo ADAPT inicijative: Rešenja zasnovana na prirodi za otpornija društva na Zapadnom Balkanu, koju finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), regionalna kancelarija Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) za istočnu Evropu i centralnu Aziju pripremila je kratku obrazovnu i ilustrativnu knjižicu o klimatskim promenama, njihovim posledicama i Rešenjima zasnovanim na prirodi, u cilju povećanja otpornosti ekosistema i ljudskih zajednica na klimatske promene i rizike od katastrofa. Materijal se nalazi na internet sajtu IUCN-a na ovoj poveznici na srpskom jeziku. Ilustrovana knjižica je dostupna i na engleskom jeziku.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin