Međunarodni dan biološke raznovrsnosti

Dan 22. maj je proglašen za Međunarodni dan biološke raznovrsnosti kako bi se povećalo razumevanje i svest o pitanjima biodiverziteta i obeležilo usvajanje teksta Konvencije o biološkoj raznovrsnosti na današnji dan 1992. godine. Ovogodišnje obeležavanje ovog dana donosi sa sobom obnovljen osećaj nade usled usvajanja Kunming-Montreal Globalnog okvira za biodiverzitet, koji ima za cilj ubrzanje akcije u svim sektorima kako bi se pozabavili ključnim pokretačima gubitka biodiverziteta.
biološka raznosvrsnost

Međunarodni dan biološke raznovrsnosti obeležava se svake godine 22. maja. Datuma u ​​našem kalendaru koji je posvećen podizanju globalne svesti o važnosti zaštite bioloških resursa i globalnog biodiverziteta koji oblikuje našu životnu sredinu, ne samo različitih vrsta biljaka, životinja i mikroorganizma oko nas, već i genetsku raznolikost svakog od njih, kao i veliku raznolikost ekosistema koji čine našu planetu.

Prema UN-u, tri četvrtine Zemljinog kopnenog staništa i oko 66% morskog izmenjeno je ljudskim aktivnostima, a najnoviji izveštaj koji je podnela Međuvladina naučno-politička platforma za biodiverzitet i usluge ekosistema (IPBES) , navodi da je više od milion životinjskih i biljnih vrsta u opasnosti od izumiranja.

Analizirajući naš odnos sa prirodom, javlja se realnost koju ne možemo zanemariti: uprkos svom tehnološkom napretku, u potpunosti zavisimo od zdravih, raznovrsnih ekosistema kako bismo raspolagali vodom, hranom, lekovima, odećom, gorivom, skloništem i energijom. I to je samo nekoliko primera onoga što nam biodiverzitet pruža.

Prema podacima UN-a, više od 3 milijarde ljudi zavisi od morskog i obalnog biodiverziteta za život, dok još 1,6 milijardi zavisi od šuma. Očuvanje svih vrsta na Zemlji više ne predstavlja samo altruističku dimenziju, već je od vitalnog je značaja za obezbeđivanje samog našeg opstanka.

Ove godine tema Međunarodnog dana biološke raznolikosti je „Od dogovora do akcije: Povratak na biodiverzitet“, naglašavajući akcije koje je potrebno preduzeti na terenu kako bi se implementirali planovi dogovoreni na papiru koji bi se otišlo dalje od same zaštite prirode i pokušalo regenerisati ono što smo izgubili.

Ovo je poruka koju je objavila Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD) kako bi promovisala zaštitu biodiverziteta. Za ovo, CBD stavlja na raspolaganje različite dokumente i alate preko svoje veb stranice koju možete pronaći ovde.

Održavanje ovog dana ima posebnu pažnju ove godine, jer je početkom 2023. godine preko 100 zemalja potpisalo Sporazum 30k30 na poslednjem samitu o biodiverzitetu (COP15), istorijski sporazum koji ima za cilj da zaštiti 30% planete i 30% mora do 2030. Biodiverzitet treba ambiciozne planove poput ovih koji bi rezultirali specifičnim merama za prirodu, ako mislimo da ga zaštitimo na vreme i u pravoj meri.

Tek kada shvatimo da smo deo rešenja, moći ćemo da zaustavimo štetu koju nanosimo prirodi.

Image by Sasin Tipchai from Pixabay

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin