Ministri EU postigli dogovor da se zabrane automobili na fosilna goriva

Na nivou EU postignut dogovor o prestanku uptrebe automoila na fosilna goriva, a dogovorene su i druge klimatske mere koje imaju za cilj da EU bude klimatski neutralna do 2050. godine.
fosilna goriva

Potpuno ukidanje prodaje novih automobila na fosilna goriva u Evropskoj uniji će nastupiti do 2035. godine kao deo niza novih mera za klimatske promene koje su dogovorili ministri životne sredine 27 država članica na sastanku u Luksemburgu.

Sada će biti potrebno odobrenje Evropskog parlamenta, koji načelno već podržava ovu ideju, a kada mera stupi na snagu, predstavljaće veliki korak ka cilju EU da bude klimatski neutralna do 2050. godine.

Ministri su se takođe složili sa osnivanjem socijalnog fonda za klimu od 59 milijardi evra, kako bi zaštitili one sa nižim prihodima od bilo kakvog povećanja računa za energiju izazvanog novim politikama u vezi smanjenja emisija gasova staklene baste.

Posle više od 16 sati pregovora, postignut je dogovor o ukupno pet zakona, što je deo šireg paketa mera za smanjenje emisija. „Klimatska kriza i njene posledice su jasne, pa je donošenje novih politika neizbežno“, rekao je visoki predstavnik EU za klimatsku politiku Frans Timermans.

Ovaj set novih regulative koje dolaze ima za cilj da osigura da EU, koja je treći najveći emiter gasova staklene bašte, dostigne svoj cilj za 2030. godinu, a to je smanjenje emisija za 55% u odnosu na nivoe iz 1990. godine. To će zahtevati od vlada i industrije da ulažu u čistiju proizvodnju, obnovljivu energiju i električna vozila.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin