Nedelja učešća mladih – Koliko mladi učestvuju u važnim društvenim pitanjima?

Poslednje dane januara posvećujemo Nedelji učešća mladih u okviru regionalnog projekta „WB&T for EmploYouth - Podrška zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa“ u cilju predstavljanja rezultata Indeksa participacije mladih.

Preuzeto sa sajta divac.com

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Komisije a realizuju ga Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), NVO Prima (Crna Gora), Youth Alliance Kruševo (Makedonija), Partners Albania – Centar za upravljanje promenama i razvojem (Albanija) i Fondacija zajednice volontera (Turska).

Indeks učešća mladih (YPI) je jedinstveni mehanizam za sticanje uvida uključenosti devojaka i mladića ispod 30 godina u politički, ekonomski i društveni život Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Turske. Indeks pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti za mlade kroz sočivo 25 indikatora političkog, ekonomskog i društvenog učešća. Kreiran sa idejom da se stvori konkretan alat koji će moći da koriste javne vlasti i organizacije civilnog društva, Indeks participacije mladih objedinjuje relevantne podatke o položaju mladih i upoređuje ih i međusobno i u odnosu na zemlje Evropske unije. Indeks prati napredak i upozorava na negativne fenomene koje utiču na život mladih u Srbiji i regionu.

Tokom Nedelje učešća mladih će biti predstavljeni rezultati Indeks koji pokazuje nedovoljnu zastupljenost mladih u političkom životu, isključenost iz zapošljavanja i obrazovanja, dugi periodi nezaposlenosti i rizik od siromaštva su neke od ogromnih prepreka sa kojima se mladi susreću u regionu. Tokom prethodnog perioda, uloženi su značajni napori da se poboljša dostupnost podataka specifičnih za mlade, kao što su podaci o mladima u zatvorima i o mladima koji primaju finansijsku podršku u okviru sistema socijalne zaštite. Na osnovu prikupljenih informacija u Indeksu participacije mladih, omladinske organizacije Zapadnog Balkana i Turske uspešno su se zalagale za promene okvira politike u skladu sa preporukama zasnovanim na podacima iz Indeksa.

Nedelja učešća mladih održaće se u periodu od 23. do 30. januara 2023. godine na društvenim mrežama, dok će se sama promocija Indeksa participacije mladih i njegovo predstavljanje od Fondacije Ana i Vlade Divac održati 09. februara 2023. u Beogradu.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin