Nove norme EU za zeleniju hemijsku i tekstilnu industriju

Oko 3000 hemijskih i 300 fabrika tekstilne industrije u EU moraće da se pridržava novih zakonskih normi usvojenih u skladu sa Direktivom EU o industrijskim emisijama kako bi se smanjio njihov uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
hemijska industrija

Nove zakonske norme predviđaju da postojeće instalacije imaju rok prilagođavanja od četiri godine, dok se novi objekti moraju odmah uskladiti sa strožim propisima.

Odluka Evropske komisije odnosi se na upravljanje i tretman otpadnih gasova u hemijskom sektoru i niz aktivnosti u tekstilnoj industriji. To je još jedan korak Evropske komisije ka ambiciji Zero Pollution, odnosno da smanji zagađenje vazduha, vode i zemljišta na nivoe koji su bezopasni po zdravlje i životnu sredinu. Zero Pollution je jedna od glavnih akcija Zelenog dogovora o zagađenju, među nizom inicijativa koje imaju za cilj da Evropu učine prvim klimatski neutralnim kontinentom. Nove norme, zajedno sa EU Strategijom održivosti hemikalija, imaju za cilj da povećaju nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine uz istovremeno jačanje konkurentnosti industrije.

Otpadni gas u hemijskoj industriji

Nove norme za otpadne gasove iz hemijske industrije pre svega se odnose na standarde emisije za 34 ključna zagađivača vazduha koji se emituju iz sektora hemijske industrije i uključuju strože obavezujuće nivoe za isparljiva organska jedinjenja. Posebna pažnja se poklanja kancerogenim ili toksičnim materijama. Pored toga, uvodi se novi pristup zasnovan na sistemu upravljanja za sprečavanje, smanjenje i kvantifikaciju difuznih emisija (kao što je curenje iz opreme). Difuzne emisije mogu predstavljati značajan udeo u ukupnim emisijama u vazduh iz hemijskih postrojenja. Novi ekološki kriterijumi takođe uspostavljaju specifične granice emisije za VOC i vinil hlorid monomere. Novi kriterijumi pojačavaju mere praćenja i kontrolne mere kako bi se pratio tok očekivanih smanjenja emisija.

Prerada tekstila

U slučaju tekstilnog sektora, izmene u zakonodavstvu o životnoj sredini se posebno tiču mokre obrade tekstila, koje uključuju tretmane kao što su beljenje, bojenje ili završni tretman da bi se tekstilu dala specifična svojstva, kao što je vodootpornost. Nova norma je deo strategije EU za održivi i cirkularni tekstil koja ima za cilj stvaranje zelenijeg, konkurentnijeg tekstilnog sektora.

Nova norma za tekstilni sektor ima poseban naglasak na emisije u vazduh i vodu i posebno targetira preko 20 zagađivača vazduha i vode uključujući formaldehid, isparljiva organska jedinjenja, prašinu, kao i emisija amonijaka u vazduh ili emisije metala u vodu. Nova norma se takođe fokusira na pitanja životne sredine relevantna za cirkularnu ekonomiju, uključujući energetsku efikasnost i efikasnost resursa (potrošnja vode, potrošnja hemikalija, stvaranje otpada). Takođe promoviše održiviju industrijsku proizvodnju kroz zamenu hemikalija koje su opasne, štetne ili imaju veliki uticaj na životnu sredinu uvođenjem pristupa zasnovanog na sistemu upravljanja hemikalijama.

Image by Marcin from Pixabay

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin