Održan drugi sastanak Radne grupe za izradu nacionalne Strategije zaštite životne

Predstavnice Mladih istraživača Srbije i partneri na projektu VOLVOX – Snaga zajednice, BOŠ i RERI, učestvovali su na drugom sastanku Radne grupe za izradu nacionalne Strategije zaštite životne sredine – „Zelena agenda za Srbiju“ posvećenom definisanju ciljeva Strategije u skladu sa stubovima Zelene agende u Srbiji.
zaštita životne sredine

Preuzeto sa sajta Mladi istraživači Srbije

Radionicu je otvorila državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine, Sandra Dokić, dok se u ime Delegacije EU obratio Antoan Avinjon, a ključne ciljeve zasnovane na strateškim dokumentima i Zelenoj Agendi predstavio je ekspertski tim za izradu Strategije.

Kao predstavnici civilnog sektora čiji je glas relevantan i nužan u izgradnji krovnog dokumenta za zaštitu životne sredine u zemlji, MIS i projektni partneri aktivno su davali komentare i doprinose u okviru stubova za koje su odabrani, a pratili su i stub koji se tiče održivih prehrambenih sistema i ruralnog razvoja. Tokom dvodnevnih sastanaka, radilo se na finalizaciji liste problema, transformaciji strateških problema u strateške ciljeve, kao i na definisanju skupa indikatora učinka po ciljevima i njihovih baznih vrednosti.

Direktorka Mladih istraživača ukratko je predstavila projekat VOLVOX i najavila da će se uporedo sa sastancima Radne grupe organizovati konstultacije s OCD, kako bi proces izrade Strategije bio što participativniji i sveobuhvatniji.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin