OIE Srbija na konferenciji „Workshop on just transition – Serbia“

tranzicija uglja

Preuzeto sa sajta Oie

U sklopu radionice su organizovane tri panel diskusije sa temama vezane za energetsku tranziciju u Srbiji i Evropi, kao i o konceptu prozjumera u Srbiji.

Na trećoj panel diskusiji sa temom „Development of renewable energies and introduction to prosumers concept“ je kao predstavnik Udruženja OIE Srbija učestvovala advokat Tamara Zejak iz AOD Petrikić i Partneri CMS.

Tokom diskusije sagledani su razvoj obnovljivih izvora energije u Srbiji, izazovi povezivanja na mrežu i mere preduzete za njihovo prevazilaženje, učesnici su takođe istakli važnost prozjumera i značaj energetskih zajednica građana u procesu energetske tranzicije.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin