Otpadne vode Užica, Požege i Arilja biće prečišćene u regionalnom kolektoru

Otpadne vode biće prečišćene na teritoriji lokalnih samouprava Požege, Užica i Arilja. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta regionalnog prečišćavanja otpadnih voda.

Preuzeto sa: energetskiportal.rs

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta regionalnog prečišćavanja otpadnih voda na teritoriji lokalnih samouprava Požega, Užice i Arilje. Preliminarna granica plana obuhvata oko 172 km2.

Predviđeno je da komunalne otpadne vode Užica, Požege i Arilja do kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda budu dovedene zajedničkim gravitacionim cevovodom, a da se prečišćena voda ispušta u reku Skrapež.

Izrada Prostornog plana svrstana je u prioritetne planske dokumente za donošenje i za cilj ima aktiviranje regionalnog sistema odvođenja i prečišćavanja otpadnih vode, koji treba da pokriva područje od Užica i Arilja ka Požegi (naselja u donjim delovima tokova Đetinje, Skrapeža i Golijske Moravice, odnosno delu gornjeg sliva reke Zapadne Morave) gde se javlja pojačani vid zagađenja usled izlivanja komunalnih, ali i industrijskih otpadnih voda, i osiguraće odvođenje i njihovo prečišćavanje, što će imati pozitivne efekte na kvalitet životne sredine i rečnih sistema, kao i konkurentnost područja za budući razvoj – navedeno je u PPPPN.

Izgradnja regionalnog sistema odvođenja i prečišćavanja otpadnih vode, od Užica i Arilja ka Požegi, direktno će doprineti očuvanju kvaliteta životne sredine, pozitivnom uticaju na socijalni razvoj i bržem privrednom razvoju obuhvaćenih delova Zlatiborskog upravnog okruga (Užice, Arilje i Požega), u prvom redu u pogledu obezbeđenja nedostajućih i kvalitetnih komunalnih infrastrukturnih sistema. Izgradnja regionalnog sistema odvođenja i prečišćavanja otpadnih vode indirektno će doprineti jačanju funkcija Užica, Arilja i Požege, i većeg broja ostalih naselja na predmetnom području.

Prostornim planom su obuhvaćeni:
1) Koridor regionalnog kolektora za otpadne vode ukupne dužine oko 30 km. Širina koridora iznosi oko 100 m, i obuhvata trasu sa zaštitnim pojasevima; i

2) Postojeći i planirani koridori drugih magistralnih infrastrukturnih sistema sa trasom i zaštitnim pojasima (užim i širim) infrastrukturnih sistema koji su u obuhvatu planskog područja (železničke pruge, gasovodi, dalekovodi, optički kablovi idr., koji se ukrštaju sa regionalnim kolektorom za otpadne vode).

Planirano PPOV Požega biće konvencionalno postrojenje sa aktivnim muljem u A2O (anerobno, anoksi, oksi) konfiguraciji, sa anaerobnom digestijom mulja, iskorišćenjem biogasa i solarnim sušenjem mulja. Nominalni kapacitet postrojenja iznosi 102.000 ekvivalentnih stanovnika. U tehnološkom smislu, PPOV Požega činiće četiri celine: linija vode, linija mulja, linija biogasa i pomoćni sistemi.

Komunalne otpadne vode Užica, Požege i Arilja će do kompleksa PPOV biti dovedene zajedničkim gravitacionim cevovodom. Prečišćena voda se iz PPOV upušta u reku Skrapež, što podrazumeva i planirane aktivnosti na regulaciji dela vodotoka izgradnjom odbrambenog nasipa za odbranu od velikih voda.

Javni uvid će trajati do 15. septembra.

Izvor: eKapija

Foto: energetskiportal.rs

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin