Prozjumeri dobili prve račune za struju: obračun razočarao

Različito tumačenje propisa Ministarstva finansija i Ministarstva rudarstva i energetike napravilo je pravu pometnju među prvim prozjumerima u Srbiji, ali i među onima koji tek planiraju da instaliraju solarne panele i tako smanje račune za električnu energije, ali i doprinesu zaštiti životne sredine. Nepostojanje dogovora dva ministarstva moglo bi da kompromituje jednu odličnu ideju, pa je potrebno da što pre sednu za sto i dogovore se. Otvorena su brojna pitanja o tome šta u stvari prozjumeri plaćaju na računima, ali i šta će plaćati narednih meseci.

Tekst preuzet sa sajta: balkangreenenergynews.com

Izvesno je da računi koje dobijaju prozjumeri (kupci-proizvođači) nisu umanjeni onoliko koliko su oni očekivali, ali i koliko je očekivalo Ministarstvo rudarstva i energetike. Elektroprivreda Srbije je primenila mišljenje Ministarstva finansija o obračunu, pa su računi umanjeni oko 30 odsto, a bili bi 50 odsto da je, kako tvrdi Ministarstvo rudarstva i energetike, primenjena Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača koju je ono pripremilo, a usvojila Vlada Srbije.

Na pitanje da li je Ministarstvo finansija dalo saglasnost za usvajanje uredbe, što je redovna procedura, u Ministarstvu energetike kažu da je dalo pozitivno mišljenje, ali da je kasnije odbilo da postupi po rešenjima koje je prethodno prihvatilo. Ministarstvo finansija nam nije odgovorilo zašto.

Ministarstvo energetike: Ministarstvo finansija dalo saglasnost za usvajanje uredbe, pa se predomislilo

Mišljenje ovog ministarstva na osnovu kojeg je EPS obavio obračun dato je na zahtev EPS-a. U ovom državnom preduzeću odgovaraju da su to uradili jer je uredbom drugačije definisan način obračunavanja poreza, akcize i naknada nego što je to određeno u zakonima koji regulišu ova pitanja.

Inače, Ministarstvo finansija se u mišljenju EPS-a poziva na tumačenje tri zakona – o naknadama za korišćenje javnih dobara, porezu na dodatu vrednost i akcizama, dok Ministarstvo rudarstva i energetike svoj stav brani pomenutom uredbom.

Dva različita stava: obračun na osnovu preuzete energije ili na osnovu utrošene energije

Suština problema je da Ministarstvo finansija smatra da se PDV, akcize, ali i naknade za povlašćene proizvođače energije i energetsku efikasnost moraju obračunati na preuzetu energiju odnosno svu struju koju je prozjumer preuzeo od EPS-a. A Ministarstvo rudarstva i energetike smatra da bi trebalo da se obračunaju na utrošenu energiju, što je razlika između struje koju je prozjumer isporučio EPS-u i struje koju je preuzeo.

Ako se stav Ministarstva finansija primeni na račun prozjumera koji je pre postavljanja solarnih panela bio oko 2.500 dinara, sada će prozjumer morati da plati oko 1.700 dinara, što je smanjenje od 30 odsto, a ako se primeni stav Ministarstva rudarstva i energetike, račun će iznositi oko 1.300 dinara odnosno skoro 50 odsto manje.

Nema najava kada bi problem mogao da bude rešen, s od nivoa smanjenja računa zavisi dobar deo motivacije da neko instalira solarne panele

Smanjenje računa je važno za motivaciju svih potrošača da postanu prozjumeri. Investicija u solarnu elektranu na krovu košta oko 1.000 evra po kilovatu, a domaćinstva obično ugrađuju sisteme snage od pet do deset kilovata. Povraćaj investicije je, naravno, duži ako se račun smanji za 30 odsto umesto za 50 odsto.

Na pitanje kako će i kada ovaj problem biti rešen, u Ministarstvu rudarstva i energetike odgovaraju da će nastaviti da u dijalogu sa Ministarstvom finansija traže najpovoljnije rešenje za prozjumere. Angažovana je, kako kažu, i Svetska banka, i priprema analizu nacionalnog regulatornog okvira za sistem naplate računa za kupca-proizvođača, posle koje će biti predložene mere kako bi se računi dodatno smanjili. Da li to znači i više od ovih 50 odsto, nisu pojasnili.

Balkan Green Energy News donosi objašnjenje stavki na računu prozjumera i tumačenje samog obračuna, ali neka pitanja i dalje ostaju bez odgovora jer ih duguju i EPS i Ministarstvo rudarstva i energetike.

Šta je osnovica za PDV, akcizu i naknade: preuzeta energija ili utrošena (razlika između preuzete i isporučene)?

Suština statusa prozjumera je da sam proizvodi energiju za sopstvenu potrošnju, a da kada proizvodi više nego što troši, taj višak može da isporuči u EPS-ov sistem i povuče ga kada mu zatreba.

U konkretnom primeru jednog prozjumera, čiji je račun pre postavljanja panela bio oko 2.500 dinara, to izgleda ovako. Sa elektranom snage 10 kW proizveo je oko 1.500 kilovat-sati u jednom mesecu. To nije očitano u računu, a svaki prozjumer može da izmeri svoj učinak. EPS-u je isporučio 835 kWh, a od EPS-a je preuzeo 220 kWh – 154 u višoj i 66 u nižoj tarifi.

Kod dvotarfinih brojila, prozjumer pokriva preuzetu energiju posebno po višoj i po nižoj tarifi, a kod jednotarifnog zajedno. Za preuzetih 154 kWh u višoj tarifi prozjumer je obezbedio 829 kWh, a za 66 kWh u nižoj tarifi samo šest, jer je proizvodnja solarnih panela tokom noći zanemarljiva. To znači da je EPS-u isporučio 675 kWh više, koji mu se računaju kao višak, ali povukao je 60 kWh u nižoj tarifi, i tu je u minusu.

Prozjumer sa dvotarifnim brojilom posebno pokriva potrošnju u višoj, a posebno u nižoj tarifi

Kod dvotarfinog brojila, prozjumeru se iz isporučene energije „pokriva“ preuzeta energija posebno po višoj i po nižoj tarifi, a kod jednotarifnog zajedno. Za preuzetih 154 kWh u višoj tarifi prozjumer je obezbedio 829 kWh proizvedenih u vreme više tarife odnosno danju, a za preuzetih 66 kWh u nižoj tarifi samo šest, jer je proizvodnja solarnih panela tokom noći bila mala. To znači da je EPS-u isporučio 675 kWh više u višoj tarifi, koji mu se računaju kao višak, ali u nićpj tarifi ima manjak od 60 kWh.

Ministarstvo rudarstva i energetike navodi da uredba propisuje da u osnovicu za akcizu, PDV i naknade ulazi samo utrošena energija odnosno razlika između isporučene i povučene energije, a to je 60 kWh. Ali, stav Ministarstva finansija je da u osnovicu ulazi sva preuzeta energija, a to je 220 kWh. U prvom slučaju osnovica za akcizu je 1.630 dinara, a u drugom 561 dinar, pa je iznos akcize i PDV-a 473 odnosno 163 dinara.

Ovo je ključni problem koji najviše utiče na krajnji račun, jer od ove količine kilovat-sati zavisi osnovica za akcizu i PDV. Treba reći da se prozjumeru utrošena energija, ako je ima, naplaćuje kao i pre instaliranja solarnih panela.

Šta je to naknada za obračun pristupu distributivnom sistemu?

Reč je o naknadi čija naplata je opravdana, jer su to troškovi za korišćenje distributivne mreže, ali ranije nije bila iskazivana na računu, već je bila sadržana u ceni kilovat-sata. Zašto je to sada ovako, trebalo bi da odgovore EPS i Ministarstvo rudarstva i energetike. Evo obračuna.

U EPS-u kažu da se to radi u skladu sa Metodologijom za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije. S obzirom na to da su cene struje za prozjumere, kako dodaju, iste kao i za sve na garantovanom snabdevanju i da je u njih uračunat trošak za pristup distributivnom sistemu, to znači da je ova naknada već sadržana u ceni za utrošenu energiju.

Obračun je komplikovan

„Kako se, međutim, naknada obračunava na ukupno preuzetu energiju, a obračunava utrošena energija, to se razlika od preuzete do utrošene energije zasebno obračunava. Drugim rečima, deo naknade je obračunat kroz cenu za utrošenu energiju, a ostatak kroz stavku koja se odnosi na naknadu za razliku preuzete i utrošene energije. Ova stavka ulazi u osnovicu za akcizu i PDV“, objašnjavaju za Balkan Green Energy News u EPS-u.

U konkretnom slučaju, naknada iznosi 603 dinara, a iznos je isti i ako se primeni mišljenje finansija i Uredba energetike.

Razlika i u iznosu naknada za obnovljivu energiju i energetsku efikasnost

Ove naknade su i ranije bile na računu. Iz prve se finansira povećanje korišćenja obnovljive energije odnosno daju subvencije za vetroparkove, solarne elektrane, male hidroelektrane  i biogasne elektrane, a iz druge investicije u štednju energije kao što su ugradnja izolacije, stolarije i efikasnijih sistema za grejanje.

Pre mišljenju Ministarstva finansija, one se obračunavaju na preuzetu energiju, a prema uredbi bi trebalo na utrošenu energiju. U konkretnom slučaju, ove dve naknade su obračunate na 220 kWh i iznose oko sto dinara, a da je primenjena uredba bile bi 27 dinara.

Ove naknade bi možda mogle da budu ukinute za prozjumere

Budući da su prozjumeri investirali u solarne panele, što samo po sebi znači veću upotrebu zelene energije i donekle energetski efikasnije domaćinstvo, možda bi mogli i da budu oslobođeni njihovog plaćanja, ali nadležni zasad o tome ne razmišljaju.

Na računu prozjumera su ostale i fiksne stavke obračunske snage  i troška garantovanog snabdevača.

Šta će se dešavati zimi?

Na kraju, postoje i pitanja na koja odgovore mogu da daju samo EPS i Ministarstvo rudarstva i energetike. Možda najvažnije je kako će se obračunavati povlačenje viška struje koju su prozjumeri isporučili EPS-u.

Na primer, u zimskim mesecima sa slabom proizvodnjom solarnih panela, a velikom potrošnjom prozjumera, možemo imati sledeću pretpostavljenu situaciju: isporučena količina je 20 kWh, a preuzeto je 400 kW, što će reći da je utrošena energija 380 kWh. Po obračunu Ministarstva finansija, naplata ide na ovih 400 kWh, a po uredbi na 380 kWh. Razlika u novcu će biti minimalna.

U tim zimskim mesecima će prozjumeri verovatno imati više hiljada kilovat-sati koje su kao višak predali tokom letnjih meseci. Da li će se ova razlika od 380 kWh pokriti iz viška?

Odgovor EPS-a na ovo pitanje mogao bi se protumačiti da će višak predate energije automatski biti iskorišćen da se smanji utrošena energija.

„Ukoliko kupac proizvođač u određenom obračunskom periodu isporuči više energije u sistem nego što preuzme, taj višak se po vremenima primene tarife prenosi u naredni period i njime se umanjuje neto energija“, kažu u EPS-u. Neto energija je razlika između preuzete i isporučene električne energije.

Foto: balkangreenenergynews.com

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin