Prozjumeri traže poštovanje propisa i obračun po utrošenoj energiji

Prošle godine se pojavila mogućnost da građani postanu prozjumeri (kupci-proizvođači) električne energije, što je predstavljalo jedan od osnovnih preduslova za demokratizaciju energetike.

Preuzeto: biznis.rs

Prošla godina donela je nekoliko lepih vesti za sve koji koriste solarne panele, kao i za one koji žele da ih postave. Između ostalog, tada se pojavila mogućnost da građani postanu prozjumeri (kupci-proizvođači) električne energije, što je predstavljalo jedan od osnovnih preduslova za demokratizaciju energetike.

To je značilo da građani mogu da postanu aktivni učesnici na tržištu i sami proizvode energiju, smanjujući time uticaj energetskih kompanija. Sve ovo olakšalo bi prelazak sa fosilnih na obnovljive izvore energije (OIE), zbog čega je Vlada Srbije usvojila Uredbu o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između prozjumera i snabdevača, koja se odnosi na domaćinstva, stambene zgrade i pojedinačne stanove u zgradama, kao i na firme.

Preduslov za donošenje Uredbe bilo je donošenje Zakona o obnovljivim izvorima energije, kao i izmene Zakona o energetici. Pre toga uslovi i procedure da se postane prozjumer bili su veoma komplikovani i trajali su mesecima, zbog čega su mnogi odustajali u startu. Kako za Biznis.rs objašnjava prozjumer Ivan Lukić, Vlada Srbije usvojila je uredbu u avgustu 2021. godine, što znači da su sva ministarstva dala pozitivna mišljenja za njeno usvajanje. Međutim, u praksi je došlo do niza problema.

„Uredbom je definisano da se vrši neto merenje i da se porez, akciza i sve naknade naplaćuju na utrošenu električnu energiju. Utrošena električna energija predstavlja razliku energije koju smo preuzeli od Elektroprivrede Srbije (EPS) u trenucima kada nemamo proizvodnje, i one koju smo proizveli kao naš višak i predali u distributivnu mrežu. Dakle, naši viškovi se nigde ne skladište, nego se kilovati distribuiraju dalje i prodaju, dok prihode ubira EPS, što je sve u redu, jer je Uredbom zamišljeno da mi možemo te viškove da povučemo u bilo kom trenutku tokom jedne obračunske godine“, ističe naš sagovornik.

Problem nastaje, kako navodi, u decembru 2021. godine kada EPS upućuje pitanje kako da vrši obračun poreza akciza i naknada ka prozjumerima električne energije.

„Ministarstvo finansija daje svoje mišljenje po kom se i danas vrši obračun. U tom mišljenju se navodi da prozjumeri treba da plaćaju porez, akcizu i naknade na svu preuzetu električnu energiju, a ne na utrošenu. Dakle, to ministarstvo je opovrglo svoje prvobitno pozitivno mišljenje nakon kojeg je Uredba i usvojena“, naglasio je Lukić.

Izvor: Unsplash

Aktivno više od 200 prozjumera

U nedelju, 4. septembra u Srbiji je, prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike, ukupno bilo aktivno 211 prozjumera, i to 187 u kategoriji domaćinstva (1.600 kW) i 24 u kategoriji pravnih Lica (1.946 kW), što je ukupno 3.547 kW, odnosno oko 3,55 MW

„Imajući u vidu različite stavove o načinu na koji se obračunavaju porezi, akcize i druge naknade, Ministarstvo je iniciralo sastanke sa predstavnicima ministarstva finansija i kupaca-proizvođača, organizacijama civilnog društva i Javnog preduzeća EPS, nakon čega je poslalo inicijativu Ministarstvu finansija za formiranje radne grupe za hitnu izmenu zakona iz njegovog delokruga, a kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, akcize i naknade za korišćenje javnih dobara, kako se ne bi dalje zaustavljao proces sticanja statusa prozjumera i kako bi im se pomoglo da investicija za postavljanje solarnih panela bude isplativa“, obrazložili su iz Ministarstva rudarstva i energetike za Biznis.rs.

Prozjumer Ivan Lukić naglasio je da jedan od problema jeste i to što su prozjumeri za problem neusaglašenosti institucija i nepoštovanja Uredbe saznali tek kada su dobili prve račune, što je bilo u junu ove godine.

„Rešenje za sve prozjumere jeste samo primena onoga što je definisano u Uredbi, a to je da se porez, akcize i sve naknade obračunavaju na utrošenu električnu energiju. Viši računi su dobijeni samo zato što je EPS primenio obračun na osnovu mišljenja Ministarstva finansija, koje je u suprotnosti sa Uredbom. Obraćali smo se svim nadležnim institucijama. Svi su upoznati sa problemom. Imali smo sastanke sa oba ministarstva i EPS-om. Usaglasili smo se da Uredba nije ispoštovana, nakon čega je oformljena radna grupa koja bi trebalo da radi na rešenjima koja bi dovela do smanjivanja računa prozjumerima. Samo nam je rečeno da je Ministarstvo rudarstva i energetike poslalo Ministarstvu finansija zahtev za iniciranje izmena zakona o PDV-u i da čekaju odgovor, nakon čega bi radna grupa počela sa radom. Da li će se to uskoro dogoditi niko ne može da nam garantuje“, ističe Lukić.

EPS: Pravila obračuna ista bez obzira na godišnje doba

Iz Elektroprivrede Srbije je za Biznis.rs naglašeno da to preduzeće isporučuje prozjumerima ispravne račune u kojima su dosledno poštovane zakonske odredbe, propisi i metodologije za obračun svih stavki

„Na računu za domaćinstva koja su prozjumeri, po ugovoru o potpunom snabdevanju električnom energijom sa neto merenjem, nalaze se podaci o ukupno preuzetoj energiji iz mreže i ukupnoj količini električne energije koju je isporučio kupac-proizvođač, po tarifama. Razlika preuzete i isporučene energije je neto energija. Snabdevač je dužan da za svaki obračunski period prozjumeru obračuna utrošenu električnu energiju kao pozitivnu vrednost razlike neto električne energije utvrđene po vremenima primene tarife za aktivnu energiju, i viška električne energije iz prethodnog perioda utvrđene po vremenima primene tarife za aktivnu energiju, kao i poreze, akcize, naknade i druge pripadajuće obaveze“, ističu naši sagovornici iz EPS-a.

Izvor: EPS

Dodaju da ukoliko kupac proizvođač u određenom obračunskom periodu isporuči više energije u sistem nego što preuzme energije, taj višak se po vremenima primene tarife prenosi u naredni period, i njime se umanjuje neto energija. U tom slučaju je energija za obračun u tekućem obračunskom periodu 0 kWh.

„U prvom obračunskom periodu preuzeta energija je manja od isporučene, tako da je neto energija nula kWh, a višak energije za naredni period je 50 kWh. U sledećem obračunskom periodu je neto energija 30 kWh, ali se zbog prenetog viška iz prethodnog perioda neto energija umanjuje, tako da je utrošena energija opet nula kWh, dok preostali višak prelazi u naredni obračunski period. Dakle, viškom isporučene energije umanjuje se neto energija koja se obračunava“, navode iz EPS-a.

Dodaju da se višak kumulira u periodu manje potrošnje i koristi se u periodu veće potrošnje, do perioda poravnanja.

„Pored energije za obračun, u svakom obračunskom periodu, nezavisno od utrošene energije, obračunavaju se i porezi, akcize, naknade i taksa za javni medijski servis, u skladu sa propisima. Ukoliko prozjumer preuzima veće količine energije od isporučene energije, svakako mora da plati tu energiju. Uvek se primenjuju ista pravila obračuna u skladu sa propisima, bez obzira na godišnje doba“, ističu iz EPS-a.

Protić: za vlasnike elektrana ne treba da važe različite tarife

Vlasnik solarne elektrane dr Dušan M. Protić podsetio je za Biznis.rs da sa Elektrodistibucijom (EDB) vlasnici elektrana potpisuju ugovor koji nije komercijalan, jer oni, kako kaže, ne prodaju struju već je proizvode za svoje potrebe.

„Predviđeno je da se svakog 1. aprila vrši poravnanje proizvedene i potrošene struje. Ako sam više potrošio nego što sam proizveo, plaćam razliku po cenama kao i ostali potrošači. Međutim, ako sam više proizveo nego što sam potrošio, razliku preuzima EDB bez nadoknade. I to je dokaz da nemamo komercijalni ugovor sa EPS-om. Tim ugovorom su vlasnici elektrana oštećeni i ucenjeni“, ocenio je Protić.

On je predložio da, ako je već tako, njihov višak ide u poseban fond iz koga bi besplatno davali električnu energiju siromašnima i onima kojima je zbog siromaštva isključena struja, ali, kako kaže, nije naišao u EPS-u na interesovanje za taj predlog.

„Za vlasnike elektrana ne treba da važe zelena, plava i crvena tarifa, jer troše svoje. Leti je najveća potrošnja jer rade klima uređaji, produžen je noćni život. Moglo bi biti nekoliko hiljada proizvođača, čime bi se došlo do toga da nam ne treba uvoz energije“, zaključio je Protić.

Foto: biznis.rs

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin