Revizorski sud EU: Milijarde protraćene na tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji

Tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji u zemljama Evropske unije (EU) daleko kasni za planom uprkos milijardama evra potrošenih u te svrhe, navodi se u izveštaju koji je objavio Evropski revizorski sud (ECA).
cirkularna ekonomija

Preuzeto sa sajta Balkangreenenergynews

Akcioni planovi i finansijska podrška EU su veoma malo pomogli u tranziciji članica ka cirkularnoj ekonomiji, posebno kada je u pitanju cirkularni dizajn proizvoda i proizvodnih procesa, saopštio je ECA.

S obzirom na takvu situaciju, EU ima male šanse da ostvari svoj cilj da udvostruči stopu reciklaže materijala tokom ove decenije u odnosu na prethodnu, navodi se u saopštenju ECA.

Između 2015. i 2021. prosečna stopa cirkularnosti za svih 27 zemalja EU porasla je za samo 0,4 procentna poena, pri čemu je sedam država – Litvanija, Švedska, Rumunija, Danska, Luksemburg, Finska i Poljska – čak nazadovalo tokom tog perioda.

Prosečna stopa cirkularnosti između 2015. i 2021. porasla je za samo 0,4 procentna poena, pri čemu je sedam zemalja čak nazadovalo

EU je izdvojila više od 10 milijardi evra između 2016. i 2020. godine za ulaganje u zelene inovacije i podršku preduzećima da napreduju u tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji. Međutim, zemlje članice su potrošile ogromnu većinu ovog novca na upravljanje otpadom, a ne na njegovu prevenciju kroz cirkularni dizajn proizvoda, napominje ECA.

Štednja materijala i svođenje otpada na najmanju moguću meru su od suštinskog značaja za postizanje ciljeva Evropskog zelenog dogovora, rekla je članica ECA Annemie Turtelboom, dodavši da je tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji “skoro u zastoju u evropskim zemljama.”

Tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji je “skoro u zastoju” u zemljama EU

Konstatujući da je napredak zemalja EU zaustavljen poslednjih godina, revizori su takođe istakli nedovoljan fokus na dizajnu proizvoda koji bi pomogao da oni budu bezbedniji, a proizvodni procesi održiviji.

ECA ističe i problem planirane zastarelosti proizvoda

ECA je posebno istakla i problem planirane zastarelosti (planned obsolescence) – prakse veštačkog ograničavanja životnog veka ili upotrebne vrednosti proizvoda kako bi morao biti zamenjen novim.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin