Rok za prijavu eko takse ističe 31. jula, kazne za neplaćanje do dva miliona dinara

Eko takse bi trebalo da sva pravna lica, preduzetnici i udruženja. Rok za podnošenje prijave je 31.jul.

Preuzeto sa sajta: biznis.rs

Sva pravna lica, preduzetnici i udruženja u obavezi su da do 31. jula podnesu prijavu za plaćanje eko takse. Koliki će biti sam iznos zavisi od negativnog uticaja koji preduzeće ima na životnu sredinu, kao i od vrste delatnosti.

Kriterijum za određivanje uticaja na životnu sredinu je pretežna delatnost preduzeća koja je registrovana u Agenciji za privredne registre. Takođe, na visinu takse uticaće i to da li firma po klasifikaciji spada u malo, srednje ili veliko preduzeće, ili je reč o preduzetniku.

“Ako se vaša delatnost smatra malim zagađivačem platićete 5.000 dinara godišnje, ukoliko ste mikro pravno lice. Dalje iznos raste sa veličinom firme. Male firme platiće 50.000 dinara, srednja preduzeća 125.000 dinara, a velika pravna lica 500.000 dinara”, objašnjava za Biznis.rs poreska savetnica Jelena Mažić.

Prema njenim rečima, eko taksa se određuje na godišnjem nivou.

“U skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, za nepoštovanje ove zakonske obaveze predviđene su novčane kazne od 10.000 do dva miliona dinara. Nadležni organi pre naplate kazne šalju podsetnik i upozorenje privredniku da izmiri svoju zakonsku obavezu”, kaže Mažić.

Uredba o plaćanju eko takse počela je da se primenjuje od decembra 2019. godine. Rok za podnošenje prijave je 31. jul za svaku godinu za koju se prijavljuje taksa.

Prijavu za eko taksu ne podnose korisnici budžetskih sredstava, stambene zgrade, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, crkve i verske zajednice, kao ni lica koja ostvaruju prihode od delatnosti koje nisu razvrstane u Uredbi o uticaju na životnu sredinu.

Foto: Unsplash.com

Za podnošenje prijave potrebno je da se popuni Obrazac 1, koji može da se podnese i online, putem portala Lokalne poreske administracije (LPA). Ukoliko se ne podnosi online prijava na obrascu je potrebno uneti podatke pravnog lica ili preduzetnika, a zatim označiti stepen negativnog uticaja na životnu sredinu prema klasifikaciji navedenoj u Prilogu Uredbe, i označiti veličinu pravnog lica prema propisima koje uređuje Zakon o računovodstvu.

Ako pravno lice, preduzetnik ili udruženje ima više poslovnih jedinica na istoj opštini, podnosi samo jednu prijavu. Međutim, ukoliko ima registrovano više poslovnih jedinica na različitim opštinama, u polje ’Jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost’ upisuju se sve opštine na kojima se posluje, a u svim opštinama se predaje prijava i na svakoj se upisuje ukupno ostvaren prihod u prethodnoj godini. Uprave javnih prihoda doneće rešenje po kojem će se vršiti plaćanje, i to samo na onim opštinama na kojima se ostvaruje prihod.

Potpisan i popunjen obrazac predaje se u jedinici lokalne samouprave koja donosi rešenje po kojem će se plaćati eko taksa. Rešenje se dobija poštom, čak i kada se prijava podnosi online. Ukoliko dođe do promene poslovanja, odnosno do obustavljanja ili prekida obavljanja delatnosti, promene opštine i tome slično, potrebno je podneti prijavu sa izmenjenim podacima.

Rešenje o plaćanju eko takse dospeva poštom, dok se zaduženja mogu videti i na portalu LPA. Iznos eko takse određen je na godišnjem nivou, ali se može plaćati na 12 mesečnih rata. Takođe, visina takse trebalo bi da bude srazmerna danima kojima je određena firma obavljala delatnost.

Rok za plaćanje akontacija je do 15. u mesecu za prethodni mesec. Sa plaćanjem akontacija može da se nastavi i u narednoj godini, pošto se račun i poziv na broj ne menjaju, a može da se desi da se zaduženja nastave i pre podnošenja prijave za tekuću godinu. Za plaćanje eko takse koristi se šifra plaćanja 153 (za gotovinsko plaćanje), odnosno 253 (za bezgotovinsko plaćanje).

Foto: biznis.rs

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin