Sedam evropskih zemalja zatvara sve elektrane koje emituju CO2 do 2035.

Sedam evropskih zemalja, koje ukupno proizvode skoro polovinu električne energije na kontinentu, obavezale su se da će do 2035. godine dekarbonizovati svoje elektroenergetske sisteme.
zatvaranje evropskih elektrana

Preuzeto sa sajta Balkan Green Energy News

Grupu od sedam zemalja čine dva najveća proizvođača struje u Evropi – Francuska i Nemačka, kao i Austrija, Belgija, Holandija, Luksemburg i Švajcarska. Sporazum je zaključen u okviru Pentalateralnog energetskog foruma, kojim ove godine predsedava Holandija.

Forum je, kako se navodu u izjavi o zajedničkoj viziji dekarbonizovanog sistema za električnu energiju, sproveo više studija o budućnosti tog sistema.

Na osnovu ovih studija, kao i iz mape puta za neto nulte emisije Međuanrodne agencije za energetiku (IEA) zaključujemo da je blagovremena dekarbonizacija elektroenergetskog sistema preduslov da se omogući puna dekarbonizacija ovih zemalja do 2050, navodi se u izjavi.

Procene govore da će evropski elektroenergetski sektor biti dekarbonizovan do 2040.

Zato one, kako se dodaje, staju iza zajedničkog cilja da dekarbonizuju zajednički elektroenergetski sistem 2035, i da nastave ambiciozni put do potpune dekarbonizacije 2050.

Procene govore, kako su prenele agencije, da će evropski sistemi za električnu energiju biti dekarbonizovani do kraja 2040, što znači da se sedmorka obavezala da to uradi pet godina ranije.

Osim ove obaveze zemlje su i dogovorile i sedam principa na kojima će se zasnivati njihova saradnja u dostizanju postavljenog cilja.

Glavni izazovi, kako se navodi u izjavi, nesmetani transport i razmena energije u regionu, dovoljno kapaciteta za skladištenja energije, velika fleksibilnost budućeg sistema.

Ispunjenje ovih uslova će osigurati da elektrane na ugalj i gas više ne budu potrebne, piše u zajedničkoj izjavi.

Simson: Bliska saradnja je ključna za napredak

Rob Jeten, ministar klime i energetike Holandije, podsetio je da proizvodnja električne energije u zemljama Pentalaterale predstavlja skoro polovinu proizvodnje u EU. Zato je jasno da će brza dekarbonizacija elektroenergetskih sistema ovih sedam zemalja značajno smanjiti emisije CO2 u Evropi, istakao je on.

Prema rečima Kadri Simson, komesarke za energetiku Evropske Unije, navela je da će bliska saradnja među članovima Pentalateralnog energetskog foruma biti od ključnog značaja za razvoj skladištenja energije i integraciju obnovljive energije u regionu, uključujući i proizvodnju obnovljivog vodonika.

Pentalateralni energetski forum osnovan je 2005. u cilju integracije tržišta električne energije u sedam evropskih zemalja.

Foto: Kadri Simson/Twitter

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin