Srbija dobila dva područja izuzetnih odlika

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbe kojima su proglašeni PIO „Stolovi“ i PIO „Željin“, kao prirodna dobra od regionalnog, odnosno velikog značaja, svrstana u ΙΙ kategoriju zaštite.

Tekst preuzet sa sajta energetskiportal.rs

Predeo izuzetnih odlika „Stolovi”, koji se nalazi u centralnom delu Srbije na teritoriji grada Kraljeva, stavljen je pod zaštitu kako bi se očuvali hidrografski fenomeni i dva vegetacijska pojasa – hrastov i bukov, sa nizom umetnutih i izmenjenih ekosistema. Poseban značaj Predelu izuzetnih odlika daje prisustvo strogo zaštićenih divljih vrsta poput mrkog medveda i vidre, kao i divokoze, koja je nakon neuspešnog naseljavanja tokom 60-tih godina prošlog veka ponovo naseljena na ovu planinu 2007. godine. Površina PIO „Stolovi” iznosi 9.932,1 ha, od čega je I stepenom obuhvaćeno 15,2 odsto, II stepenom 31,0 odsto i III stepenom 53,8 odsto ukupne površine zaštićenog područja.

Predeo izuzetnih odlika „Željin“ pozicioniran je u centralnom delu Srbije, na području grada Kraljeva i opština Aleksandrovac i Raška. Stavljen je pod zaštitu kako bi se očuvala hidrografska mreža koja je dosta gusta i čini je mnoštvo izvora, reka i potoka, kao i bukove šume u centralnom planinskom delu i hrastove šume u nižem delu planine. PIO „Željinˮ predstavlja i „Odabrana područja za dnevne leptire u Srbijiˮ, a delovi ovog predela su i potencijalna područja „NATURA 2000“ ekološke mreže, navodi se na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine.

Foto: Wikipedia/Olja Simović

Površina Predela izuzetnih odlika „Željin” iznosi 6.379,09 ha, od čega je I stepenom obuhvaćeno 3,07 odsto, II stepenom 3,15 odsto i III stepenom 93,78 odsto ukupne površine zaštićenog područja.

Nakon proglašenja PIO,,Stoloviˮ i PIO,,Željinˮ površina pod zaštitom povećana je na 8 odsto ukupne površine teritorije Republike Srbije, čime je ispunjen cilj definisan Akcionim planom za sprovođenje Programa Vlade i Akcionim planom za sprovođenje Programa zaštite prirode Republike Srbije za period od 2021-2023. godine

Procedura da “Stolovi”i “Željin” dobiju poseban status započela je 2018. godine.

Energetski portal

Novembar gallery
PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin