Srbija domaćin Svetske konferencije o osnovnim naukama i održivom razvoju

Beograd će, u godini koja je proglašena Međunarodnom godinom osnovnih nauka za održivi razvoj, biti domaćin Svetske konferencije o osnovnim naukama i održivom razvoju. Događaj se održava od 19. do 22. septembra u prostorijama Srpske akademije nauka i umetnosti.

Tekst preuzet sa sajta biznis.rs

Ovaj izuzetan naučni skup okupiće 61 naučnika iz celog sveta, koji će govoriti o značaju osnovnih nauka za održivi razvoj, o naprednim osnovnim istraživanjima u matematici, fizici, hemiji i biologiji, o vezama osnovnih nauka sa drugim naukama, inovacijama, inženjerstvom, energetskim tehnologijama, delovanjem na klimu i zaštitom okoline, i o doprinosima osnovnih nauka medicini, zdravlju, osiguranju vode i hrane i naprednom obrazovanju, piše u saopštenju.

Tokom četiri dana trajanja Konferencije biće održano 19 sesija sa 67 izlaganja. Početna sesija će biti posvećena poslednjem izveštaju Rimskog kluba „Granice i iznad“, a u završnoj sesiji prisutni će čuti najvažnije zaključke izvedene iz svih obraćanja.

„Na konferenciji ćemo govoriti o naprednim teorijskim i eksperimentalnim osnovnim istraživanjima, i to kako u Maloj nauci, koja podrazumeva rad sa malim i uglavnom komercijalno dostupnim uređajima, tako i u Velikoj nauci, koja obuhvata izgradnju i korišćenje velikih mašina i postrojenja. Takođe, biče govora o doprinosima osnovnih nauka realizaciji Ciljeva održivog razvoja“, naveo je kopredsednik Programskog odbora Konferencije i generalni sekretar Svetske akademije umetnosti i nauke dr Nebojša Nešković.

Dodao je da izlaganja treba da pokažu da društvena odgovornost za održavanje, aktuelizovanje i jačanje osnovnih istraživanja leži prvenstveno na naučnoj zajednici, i to individualno i kolektivno, kao i da globalna nauka treba da obuhvati nacionalne nauke, odnosno da nacionalna nauka treba da bude integralni deo globalne nauke, srazmerno kapacitetu zemlje.

Glavni cilj događaja je da nacionalne, regionalne i globalne naučne institucije jasno pokažu javnom mnjenju, a posebno političarima i privrednicima širom sveta, kako osnovna istraživanja doprinose svestranom, ravnomernom i održivom razvoju planete.

Važno je i povezivanje nacionalnih, regionalnih i globalnih naučnih institucija, sa ciljem da se intenzivira njihova komunikacija i međusobna saradnja, kao i usmeravanje nacionalnih naučnih institucija na zajedničku izradu predloga strategija osnovnih istraživanja i odgovarajućih investicionih planova za vlade njihovih zemalja.

U okviru Konferencije biće održana izložba Matice srpske, o njenim prošlim i sadašnjim aktivnostim, kao i izložba kompanije Loreal, o održivosti njenog sadašnjeg i budućeg razvoja i proizvodnje.

Konferencija se organizuje uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Svetske akademije umetnosti i nauke, Srpske akademije nauka i umetnosti i Loreala.

Foto: Rawpixel.com

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin