Strategija zaštite životne sredine – stižu praznici, ali ne i Strategija

Dokle se stiglo sa procesom izrade i usvajanja Strategije zaštite životne sredine i Akcionog plana?
Strategija zaštite životne sredine

Preuzeto sa sajta Beogradske otvorene škole

Procesom izrade ove Strategije koordinira Ministarstvo zaštite životne sredine, a na osnovu prethodnih najava, nacrt i usvajanje Strategije očekivali smo tokom 2023. godine. Vrlo uskoro, dočekaćemo 2024. godinu, ali ne i usvajanje ovog dokumenta.

Sa ciljem veće transparentnosti procesa i uključivanja predstavnika organizacija u procese donošenja odluka, Beogradska otvorena škola je, zajedno sa partnerima, u okviru projekta „Volvox – Snaga zajednice“ organizovala konsultativni proces sa organizacijama civilnog društva. Projekat zajedno realizuju Mladi istraživači Srbije, Beogradska otvorena škola i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, a konsultativni sastanci bili su prilika za predstavnike organizacija da daju svoje komentare i doprinose u ranoj fazi izrade nacrta Strategije zaštite životne sredine i Akcionog plana.

O problemima i ciljevima Strategije, indikatorima i merama raspravljano je na dosadašnjim konsultacijama, dok su prisutni na trećem konsultativnom sastanku održanom 20. decembra 2023. godine diskutovali i komentarisali prvi Nacrt strategije, kao i Akcioni plan, dokumenta koja su partneri na projektu dobili kao članovi Radne grupe. Konkretni predlozi i formulacije su nakon ovog konsultativnog sastanka prosleđeni Ministarstvu zaštite životne sredine.

Najvažniji zaključak konsultativnog sastanaka sa organizacija civilnog društva odnosi se na to da i nakon procesa izmena i dalje postoje značajni prostori za unapređenje prve verzije Nacrta strategije, kao i to da su budžetska sredstva opredeljena za ispunjavanje navedenih ciljeva – nedovoljna. Kada se radi o podacima o stanju životne sredine, oni su teško dostupni i netransparentni, te je Strategija prilika za ovo unapređenje. Dodatno, i dalje je potrebno ostvariti čvršću saradnju sa organizacijama civilnog društva, uzimajući u obzir da realizacija postavljenih ciljeva podrazumeva aktivnu međusektorsku, ali i saradnju svih drugih sektora u društvu.

Na sastanku Radne grupe najavljeno je da će dalji koraci biti načinjeni u 2024. godini, prvi Nacrt dokumenta biće objavljen na sajtu E-konsultacije tokom februara meseca, a njegovu objavu će pratiti i šire konsultacije sa zainteresovanom javnošću.

Sastanak je organizovan uz podršku Evropske unije, vlade Švajcarske i Nemačke, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Britanske ambasade u Beogradu.

Foto: Beogradska otvorena škola

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin