Stupila na snagu EU Uredba o baterijama

U sklopu Evropskog zelenog dogovora u Evropskoj uniji stupila je na snagu Uredba o baterijama koja bi trebalo da osigura da baterije budu bezbedne, deo cirkularne ekonomije i održive tokom čitavog životnog ciklusa.
baterije

Preuzeto sa sajta Balkan Green Energy News

Propis otvara put za uvođenje standarda i zahteva za štetne materije, reciklažu, zamenljivost, društveni uticaj, emisije gasova sa efektom staklene bašte i poreklo.

Nova pravila važe za sve baterije u Evropskoj uniji: od onih u potrošačkoj elektronici do uređaja za skladištenje podataka za industriju.

Evropska komisija (EK) je saopštila da Uredba o baterijama ograničava upotrebu štetnih supstanci poput žive i olova, a istovremeno stvara uslove za ispunjenje obavezujućih ciljeva za reciklažu.

Kobalt, olovo, litijum, nikl, bakar i druge sirovine se dobijaju iz, kako je rekla Evropska komisija, oskudnih resursa, koji nisu lako dostupni u EU, a neki imaju čak i status kritičnih sirovina.

Obaveza recikliranja za smanjenje zavisnosti od trećih zemalja

Od 2025, kako piše u Uredbi, biće uvedeni obavezujući minimalni nivoi recikliranog sadržaja. Dve godine kasnije, sva nova potrošačka elektronika moraće da ima uklonjive i zamenljive baterije, a za sve baterije će biti potreban digitalni pasoš, dostupan preko QR koda.

Kompanije u proizvodnom lancu biće u obavezi da obezbede da izvori sirovina nemaju negativan uticaj na životnu sredinu ili društvo, navodi se u dokumentu.

Novi propis unapređuje cirkularnu ekonomiju i ambicije za dostizanje nulte zagađenosti, i jača stratešku autonomiju EU, poručila je Evropska komisija, i dodala da Uredba o baterijama ima za cilj da osigura da su baterije sigurne, deo cirkularne ekonomije i održive tokom čitavog životnog ciklusa.

Članice sada moraju da transponuju Uredbu

Globalna potražnja za baterijama raste brzo i trebalo bi da se poveća 14 puta do 2030, a EU će u toj potrošnji učestvovati sa 17 odsto, navodi se u saopštenju.

Sledeći korak je da članice EU usvoje akta za primenu Uredbe.

Baterije će, takođe, morati da imaju verifikovane podatke o ugljeničnom otisku.

Novi propis postavlja osnovu za izveštavanje o emisijama za industriju baterija i postepeno podizanje standarda

Punjive industrijske baterije kapaciteta većeg od 2 kWh, kao i one za laka transportna sredstva i električna vozila trebalo bi da dobiju deklaracije o ugljeničnom otisku.

Standardi bi se postepeno pooštravali.

Kao rezultat ovih zahteva, izbegnute emisije ugljenika u životnom ciklusu baterija, doprineće klimatskim ciljevima Evropske Unije, posebno onom da se postigne klimatska neutralnost najkasnije do 2050, smatra Evropska komisija.

Takođe, moglo bi da doprinese drugim politikama na nivou EU i nacionalnom nivou članica, kao što su podsticaji ili kriterijumi za zelene javne nabavke, kao i podsticanje proizvodnje baterija sa manjim uticajem na životnu sredinu.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin