Toksično jalovište u Probištipu zameniće solarna elektrana

Opština Probištip u Severnoj Makedoniji će potražiti investitora koji bi sanirao rudarsko jalovište i izgradio solarnu elektranu.
solarna elektrana

Preuzeto sa sajta Balkangreenenergynews

Vlasti u opštini Probištip spremaju plan za instaliranje fotonaponskog pogona kojim bi ujedno rešile višedecenijsku opasnost po javno zdravlje. Inače, kompanija TAB Mak je krajem prošle godine na teritoriji ovog industrijskog gradića pustio u rad solarnu elektranu za napajanje svoje fabrike olovnih akumulatora, a grupacija BIG Shopping Centers preko svog ogranka BIG Energia Holdings razvija projekte dva takva postrojenja.

Naredni korak u energetskoj i privrednoj tranziciji je sanacija lokacije ranijeg odlagališta jalovine iz rudnika olova i cinka. Probištip je izložen zagađenoj vodi sa ove lokacije, koja je na samo nekoliko stotina metara od grada, a i toksičnoj prašini koju raznosi vetar.

Ukoliko ne pronađe investitora koji bi sanaciju obavio o svom trošku, lokalna samouprava će tražiti sredstva od Vlade Severne Makedonije i iz stranih fondova

Opštinski savet je pokrenuo postupak izmene prostornih planova. Zamisao je da se jalovište preuredi i da se stanovništvo i životna sredina zaštite od teških metala, između ostalog prečišćavanjem ocednih voda. U drugoj fazi bi na nekoliko hektara bila postavljena solarna elektrana.

Lokalna samouprava je ranije objavila da će, ukoliko ne pronađe investitora koji bi sanaciju obavio o svom trošku, tražiti sredstva iz državnog budžeta i iz stranih fondova. Vlada je još 2010. pripremila idejni projekat za tu lokaciju na istoku države, a u međuvremenu je sastavljeno više sličnih planova.

Stanovništvo Probištipa je izloženo olovu, kadmijumu, bakru i drugim teškim metalima

Probištip pamti incident iz 1976, kada je jalovina probila branu i u okolne vodotokove se razlilo 150.000 kubnih metara zagađene vode i blata. Procenjuje se da je na napuštenom jalovištu šest miliona kubika materijala punog olova, kadmijuma, cinka, bakra i magnezijuma. U bunarima i izvorima u oblasti sa 29 sela svojevremeno su takođe pronađene prekomerne koncentracije arsena i nikla.

Rudnik Zletovo je 2016. posle bankrotstva i godinu dana pauze nastavio rad.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin