U pripremi uredba o upotrebi struganog asfalta u putnoj infrastrukturi

Principi cirkularne ekonomije u putnoj infrastrukturi se pokazuju kroz višestruku upotrebu građevinskih materijala koji su proizvedeni po principima ekološke neutralnosti i održivosti, a posebno neiskorišćen resurs predstavlja reciklaža asfalta, istaknuto je na „Regionalnoj konferenciji o ekološkim asfaltima“ u Privrednoj komori Srbije (PKS).
ekologija infrastruktura

Preuzeto sa sajta Biznis

„Pritisak na kompanije da poslovanje prilagode zalenoj agendi, dolaziće i od strane kupaca i potrošača koji takođe ubrzano menjaju svet. Privreda ima još nekoliko godina za prilagođavanje, ali taj proces mora početi odmah“, izjavio je direktor Sektora za internacionalizaciju PKS Mihailo Vesović na otvaranju konferencije koja je okupila putarske firme iz regiona, predstavnike univerziteta, naučnih instituta, laboratorija, i proizvođače građevinskih mašina iz Evrope.

On je dodao da domaće kompanije moraju da prilagode modele poslovanja, jer će to zahtevati njihovi partneri u Evropskoj uniji, bilo da su izvršioci ili su uključeni u dobavljačke lance inopartnera. Banke će, kako je rekao, promeniti svoje metodologije analize rizika zbog ESG standarda, EU taksonomije i drugačijih poslovnih modela kompanija, kao i zbog izmenjene regulative.

Pomoćnik ministra u Ministarstvu za zaštitu životne sredine Filip Abramović istakao je da je u primeni Zelene agende i cirkularne ekonomije važno prepoznati ulogu i značaj reciklaže asfalta, kao i da će u narednom periodu ovo ministarstvo raditi na donošenju podzakonskih akata u ovoj oblasti.

„Agencija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje svake godine obuke za kompanije o načinima uklanjanja otpada jer privreda mora da unapredi poslovnu praksu u ovoj oblasti“, istakla je pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine Tamara Paunović.

Rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS Siniša Mitrović ocenio je da sada, kada Srbija radi na Strategiji zaštite životne sredine, Srbija ima veliku šansu za ozelenjavanje domaće ekonomije, da izvrši pravednu i pametnu zelenu tranziciju koja privlači investicije, nove tehnologije, znanja i dobre prakse, i daje šansu da domaći BDP raste jedan odsto samo na štednji, na resursnoj i energetskoj efikasnosti

„Zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture pripremamo Uredbu o upotrebi struganog asfalta u putnoj infrastrukturi. Najvažnije je da će donošenje Uredbe podići investicioni potencijal, od blizu 100 miliona evra investicija u putarskim preduzećima, kako bismo mogli da podignemo tržište sekundarnih materijala. Štedećemo naše kamenolome, naš šljunak iz reka, a kroz cirkularnu ekonomiju ponovo ćemo upotrebljavati materijal koji nastaje od građenja i rušenja“, naglasio je Mitrović.

Direktor Srbijaputa Petar Živojinović istakao je da se principi cirkularne ekonomije u putnoj infrastrukturi pokazuju kroz višestruku upotrebu građevinskih materijala koji su proizvedeni po principima ekološke neutralnosti i održivosti, da smanjuju upotrebu sirovina, proizvode manje otpada i ugljen-dioksida (CO2) sa integralnim pristupom modelu Smart Mobility i cirkularne ekonomije.

„Kompanija Srbijaput vidi veliku priliku za zelene radove, investicije, za angažovanje lokalnog potencijala u ekonomiji, posebno kada se radi o izgradnji putne infrastrukture u ruralnim prostorima. Ovim procesom podižemo tržište investicija, uvodimo nove tehnologije i pametna rešenja koja štede resurse, a dobri su za odgovor na klimatske promene“, naveo je Živojinović.

Konferencija je organizovana u saradnji sa kompanijom Srbijaput, a na događaju su predstavljene dobre prakse u ovoj oblasti kompanija iz Italije, Austrije i Nemačke.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin