Usvojen Izveštaj o realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom u Beogradu

Izveštaj o realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Beograda usvojen je od 2021-2030. godine.

Tekst preuzet sa sajta: energetskiportal.rs

Foto: Grad Beograd

Gradski odbornici usvojili su Izveštaj o realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Beograda 2021–2030, za 2021. godinu, saopšteno je na sajtu grada.

Sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević istakla je da su tokom 2021. godine nastavljeni radovi na izgradnji postrojenja na deponiji u Vinči.

„Do kraja 2021. godine izgrađena je nova sanitarna deponija, gornja platforma sa lagunama za procedne i atmosferske vode, interne saobraćajnice i komunalne staze, administrativna zgrada, operativna platforma, deo zelenog pojasa, postrojenje za tretman neopasnog otpada – plato drobilično postrojenje, nova inertna deponija I faza i drugo. Dana 2. avgusta 2021. godine započeto je pružanje privremenih usluga od strane privatnog partnera“, rekla je sekretarka za zaštitu životne sredine.

Ona je dodala da su tokom 2021. godine završeni hitni radovi na sanaciji potporne građevine na deponiji „Vinča”.

„Radovi su imali za cilj stabilizaciju klizišta na postojećoj deponiji komunalnog otpada u Vinči. Sanacija je bila neophodna jer se aktiviralo klizište deponovanog otpada, što je dovelo do oštećenja izvedenih radova i drenažnog sistema za prikupljanje procednih voda, koji je sastavni deo potporne građevine. Nastavljene su aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje transfer stanica (TS) i centara za sakupljanje otpada sa postrojenjima za razdvajanje otpada, te su sprovedene aktivnosti radi izgradnje TS u Mladenovcu, TS u Rakovici, TS u Zemunu i centra za sakupljanje otpada sa postrojenjem za razdvajanje reciklabila na teritoriji GO Zemun“, rekla je Vilotijević.

Sekretarka je istakla da je u cilju dostizanja odgovarajućeg stepena reciklaže nastavljena izrada planova za postavljanje podzemnih kontejnera za selekciju otpada i reciklažu u periodu 2019–2029. godine. Dodala je da su tokom 2021. godine nastavljene aktivnosti kako bi se obezbedili uslovi za izgradnju i opremanje prostora i objekata za odlaganje i tretman građevinskog otpada i otpada od rušenja i kabastog otpada.

Foto: Grad Beograd

„Prilikom sprovođenja mera sanacije divljih deponija uklonjeno je 7.482 m³ otpada. U cilju rešavanja problema sanacije postojećih divljih deponija, kao i prevencije nastanka novih, tokom 2021. godine realizovan je projekat ‘Mapiranje divljih deponija iz vazduha na teritoriji GO Palilula i GO Voždovac’.  U 2021. godini, Sekretarijat je ukupno izdao šest dozvola za upravljanje otpadom na teritoriji grada Beograda. U fokusu su bile promocije, popularizacija, rad sa građanima i udruženjima radi podizanja javne svesti pravilnog postupanja sa otpadom“, precizirala je Vilotijević.

Kako je rekla, saradnja sa međunarodnim institucijama radi razmene iskustava i pružanja pomoći u upravljanju otpadom u Beogradu nastavljena je i u 2021. godini, te su doneti Akcioni plan za zeleni grad (GCAP) i Akcioni plan za održive izvore energije i klimu (SECAP).


Energetski portal

Foto: energetskiportal.rs

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin