Usvojena zabrana uništavanja neprodate odeće u EU

Pregovarači iz Evropskog parlamenta i zemalja članica EU su postigli dogovor o zaustavljanju uništavanja neprodate odeće i obuće. Nova pravila će takođe obezbediti da proizvodi budu ekološki prihvatljiviji i da se roba takođe lakše popravlja i reciklira.
zabrana uništavanja neprodate odeće

Javna je tajna da se neprodata odeća uništava ili šalje na deponiju kako bi se izbegli popusti i rasprodaje. Na ovaj način savršeno upotrebljivi proizvodi nemaju nikakvu namenu, već postaju smeće ili bivaju spaljeni. Evropska unija je rešila da stavi tačku na ove neodržive prakse.

Brisel nastoji da se pozabavi potrošnjom tekstila u Evropi, koji ima četvrti najveći uticaj na životnu sredinu i klimatske promene posle uticaja hrane, stanovanja i transporta. Zabrana će u praksi početi tek nakon dve godine prilagođavanja za velika preduzeća, takođe, dogovoreni su izuzeci za mala preduzeća, kao i prelazni period od šest godina za srednja preduzeća.

Najnoviji sporazum dolazi kao deo šire inicijative nakon što je Evropska komisija predložila uvođenje principa ekodizajna. Ovo bi učinilo proizvode dugotrajnijim i lakšim za ponovnu upotrebu, popravku i recikliranje, smanjujući potrošnju resursa kao što su energija i voda.

Za mnoge je ovo dobrodošla odluka koja se indirektno bavi kontroverznim temama prekomerne proizvodnje i rasta. Kreatori politike možda ne govore direktno brendovima da proizvode manje, ili postavljaju ograničenja na to koliko jedinica mogu proizvesti svake godine, ali kažnjavaju one koji preterano proizvode, što je korak u pravom smeru.

Ostaje pitanje šta će biti sa svom neprodatom robom ako se ne uništava. Da li će biti ponovo korišćena na neki način ili će outlet prodavnice imati obilje zaliha za prodaju?

Velike kompanije će takođe morati da obelodane koliko neprodatih potrošačkih proizvoda odbace svake godine i zašto, pravilo za koje se EU nada da će doprineti obuzdavanju prekomerne proizvodnje i uništavanja novih proizvoda.

Foto: Image by DigestContent from Pixabay

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin