Vebinar „Kako se podstiče ugradnja malih fotonaponskih elektrana i toplotnih pumpi?”

Na ovom vebinaru će se nastojati da se kataloški prikažu sve moguće vrste postojećih podsticaja u RH i preneće se iskustvo njihovih dosadašnjih korisnika kako biste maksimalno smanjili svoje troškove energije.

Tekst preuzet sa sajta: energetskiportal.rs

Foto: Promo

Ne samo zbog već postojeće klimatske krize, već i zbog započete energetske krize i sve većih troškova energije, energetska nezavisnost kao najbolji način sprečavanja neprihvatljivog povećanja troškova proizvodnje (za privredu i javni sektor) i energetskog siromaštva (za građanstvo) sve se više nameće kao apsolutni prioritet građanima, privrednicima i javnom sektoru.
To se u praksi najčešće svodi na projektovanje, instalaciju i optimizaciju integrisane (krovne) fotonaponske elektrane s baterijskim sistemom za skladištenje i toplotnim pumpama, s čime se osim sprečavanja rasta troškova električne energije postižu i značajne uštede u grejanju i hlađenju.
Na ovom ćemo vebinaru nastojati da kataloški prikažemo sve moguće vrste postojećih podsticaja u RH i prenećemo Vam iskustvo njihovih dosadašnjih korisnika kako biste maksimalno smanjili svoje troškove energije.
Panelisti su mr. Sc. Damir Medved – Udruženje Bez granica – Energetska zadruga Drenova, dr.sc. Damir Juričić – zamenik pretpostavljeni Centra za podršku pametnim i održivim gradovima, Univerziteta u Rijeci, doke moderator Vjeran Piršić – predsednik Udruženja Eko Kvarner.

Izvor: WOOM

Foto: energetsiportal.rs

Novembar gallery
PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin