Vrnjačka Banja, Trstenik i Kraljevo razmatraju proizvodnju energije iz otpada

Predstavnici opština Vrnjačka Banja i Trstenik, kao i Grada Kraljeva prisustvovali su sastanku na kojem im je italijanska kompanija Comef predstavila tehnologije za proizvodnju energije iz otpada.
energija iz otpada

Preuzeto sa sajta Balkan Green Energy News

Srbija već ima jedno postrojenje za proizvodnju električne i toplotne energije iz otpada odnosno postrojenje za spaljivanje otpada i to u Vinči, kod Beograda. Proizvodnja energije počela je u februaru 2023. godine.

Sastanak sa predstavnicima italijanske firme Comef, kako je saopštila Opština Vrnjačka Banja, u vezi “projekta regionalnog postrojenja za tretman otpada” održan je Velikoj sali Opštine. Sastanku su, osim predsednika Opštine Bobana Đurović, opštinskog energetskog menadžera Gordane Radičević i direktora JKP “Banjsko zelenilo i čistoća” Momčila Krstića, prisustvovali i predstavnici Grada Kraljeva i Opštine Trstenik.

Postrojenja koja instalira italijanska kompanijatransformišu otpad u toplotnu i električnu energiju

Italijanska kompanija na domaćem i međunarodnom tržištu, projektuje, gradi i montira sisteme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, koji imaju za cilj smanjenje potrošnje i emisije štetnih gasova i ograničenje negativnih uticaje na životnu sredinu, uz održavanje visokog niva energetske efikasnosti, navodi se u saopštenju.

Postrojenja, kako se dodaje, transformišu otpad u toplotnu i električnu energiju, a na sastanku su predstavljeni model saradnje na izgradnji postrojenja koji bi koristile sve tri lokalne samouprave, potpisnice Sporazuma o upravljanju komunalnim otpadom.

Realizaciji ovog regionalnog projekta, koji bi trajno rešio pitanje odlaganja komunalnog otpada i omogućio dodatne kilovat-sati struje ili sisteme za daljinsko grejanje/hlađenje za civilno ili industrijsko grejanje, prethodila bi analiza strukture i količine otpada koji se odlaže, kao i garancija države, piše u saopštenju.

Tri lokalne samouprave su potpisnice Sporazuma o upravljanju komunalnim otpadom

Izgradnja postrojenja bi, dodaje se, trajala dve godine.

Inače, pomenuti Sporazum potpisan je 2014, a potpisinica je i Opština Paraćin.

Kako je tada saopštila Opština Vrnjačka Banja sporazum obuhvata izradu Regionalnog plana upravljanja otpadom kojim se definišu zajednički ciljevi u skladu sa nacionalnom strategijom, uz prethodno izrađenu Studiju opravdanosti za donošenje regionalnog plana, na koju saglasnost daje Ministarstvo zaštite životne sredine.

Potpisnice Sporazuma su ministarstvo poljoprivrede i opštine Trstenik, Paraćin, Vrnjačka Banja i Kraljevo kao nosioci aktivnosti novo-formiranog regiona za upravljanje otpadom.

Foto: Opština Vrnjačka Banja

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin