Zbrinuto više od milijardu kilograma opasnog otpada

Predsednik Udruženja reciklera Srbije Nikola Egić ističe da je podrška države i redovna isplata podsticaja u poslednjih nekoliko godina od izuzetnog značaja za industriju posebnih tokova otpada
opasni otpad

Preuzeto: energetskiportal

Foto-ilustracija: Unsplash (Radowan Nakif Rehan)

Industrija posebnih tokova otpada zbrinula je od 2010. godine do danas više od 1,1 milijardu kilograma opasnog otpada. Ilustracije radi, ta količina utovarena u kamione činila bi kolonu dužu od 2.500 kilometara toksičnog otpada koji je zauvek zbrinut na način da ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.

Rekordne količine zbrinutih posebnih tokova otpada u prethodnoj godini i nastavak tog trenda u tekućoj, povećanje broja zaposlenih, redovna isplata podsticaja od strane države, borba protiv nelegalnih tokova otpada i planiranje unapređenja pravnog okvira, jasan su signal da Srbija ide u dobrom smeru kada je reč o zaštiti životne sredine.

Predsednik Udruženja reciklera Srbije Nikola Egić ističe da je podrška države i redovna isplata podsticaja u poslednjih nekoliko godina od izuzetnog značaja za industriju posebnih tokova otpada.

„Propisno zbrinjavanje opasnog otpada je pretpostavka zdrave životne sredine, a koraci koje država preduzima u poslednje dve godine radom na prevenciji, promenama u inspekcijskom nadzoru i stabilnom finansiranju, doprineli su da se ova industrija uzdigne na nivo regionalnog lidera i prevaziđe sve mikro probleme sa kojima se dugi niz godina suočavala. To je od velike važnosti, jer je bezbedno zbrinjavanje opasnog otpada i sprečavanje ispuštanja toksičnih materija u životnu sredinu preduslov za čiste vode, vazduh i zemljište”, rekao je Egić.

Prema njegovim rečima, reciklažna industrija je u poslednjih 12 godina zbrinula više od 470.000 tona recikliranih otpadnih guma, koje usled neadekvatnog odlaganja na nesanitarnim deponijama mogu biti lako zapaljive, a sagorevanjem u atmosferu dospevaju na biljke čime ulaze u lanac ishrane. Sa druge strane, ako su pravilno tretirane, od otpadnih guma u postupku reciklaže dobija se materijal za izgadnju puteva ili za proizvodnju podloga za sportske terene i dečija igrališta.

U istom periodu zbrinuto je više od 350.000 tona električnog i elektronskog otpada. Od 2010. do danas zbrinuto je i oko 220.000 tona akumulatora, što podrazumeva tretman više od 120 hiljada tona olova i 5,5 hiljada tona sumporne kiseline. Takođe, zbrinuto je više od 55.000 tona otpadnih ulja i oko 20.000 tona otpadnih vozila.

Egić je istakao da reciklažna industrija upošljava više od 15.000 ljudi, od čega oko 13.000 sakupljača, koji mahom pripadaju ranjivim kategorijama stanovništva.

„Sakupljanje otpada je težak posao, ali za nekoliko hiljada porodica jedini izvor prihoda. Zato verujem da će ulaganja u infrastrukturu i planirana unapređenja sistema sakupljanja otpada omogućiti bolje uslove za rad za naše sugrađane”, istakao je Egić.

Izvor: Udruženje reciklera Srbije

Foto: energetskiportal.rs

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin