Srbija odobrila premije za još dva projekta koja su učestvovala na aukciji za solarne elektrane

Dva projekta su u poslednjem trenutku uvrštena na spisak solarnih elektrana koje će imati pravo na tržišne premije, nakon što su prvo diskvalifikovana na prvoj aukciji za električnu energiju iz fotonaponskih postrojenja.
SOLARNE ELEKTRANE

Preuzeto sa sajta Balkan Green Energy News

Ove investicije su ušle u kvotu nakon što su investori dostavili dodatnu dokumentaciju.

Komisija zadužena za sprovođenje prve aukcije u Srbiji za premije za električnu energiju iz solarnih elektrana preporučila je Ministarstvu rudarstva i energetike da prihvati dva prvobitno odbijena projekta. Inicijalno su ponude samo dve kompanije – Hiperion Sol i Terra Solar – proglašene važećima, za tri projekta. Dobile su pravo da potpišu ugovore o razlici u ceni (CfD) za samo 11,6 od ukupno raspoloživih 50 megavata.

Jedna grupa investitora je dostavila dokaze da računi njihove dve projektne firme nisu bili blokirani duže od tri dana u prethodne tri godine. Komisija je stoga uključila oba projekta na rang-listu, čime je dodeljeni deo kvote porastao na 25,2 megavata ili 50,4 odsto.

Posle ove revizije, odobreni deo raspoložive kvote od 50 megavata više je nego udvostručen, na 25,2 megavata

Na spisku su tako sada i B2 Nova Sun i B2 Sunspot, buduća fotonaponska postrojenja priključnog kapaciteta 9,99 odnosno sedam megavata. Obe lokacije su u Mokrinu u opštini Kikinda.

Pomenuti investitori su na nadmetanju dali ponude za osam megavata iz svog projekta B2 Nova Sun i za 5,6 iz B2 Sunspota. Naime, učesnici su imali mogućnost da u CfD mehanizam uđu sa između 70 i 100 odsto kapaciteta pojedinačnih projekata. Ova dva novoodobrena će moći da potpišu ugovore o otkupu električne energije po ceni od 89,7 evra po megavat-satu. Najniža ponuđena cena koja je prihvaćena na aukciji bila je 88,65 evra po megavat-satu.

Nijedan fotonaponski sistem prijavljen na aukciju nije planiran za deset ili više megavata snage. U tom slučaju bi mu bio neophodan priključak na prenosni sistem, dakle dalekovode i visoki napon, umesto na elektrodistributivnu mrežu. Istovremeno je održana i prva aukcija za vetroelektrane.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin